Řízení vztahů se zákazníky v komerční bance

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řízení vztahů se zákazníky v komerční bance

Show simple item record

dc.contributor.advisor Belás, Jaroslav
dc.contributor.author Jorníčková, Monika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:32Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:32Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31973
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zlepšením řízení vztahů se zákazníky v bance ČSOB. Teoretická část charakterizuje obecně pojem banka včetně popisu komerční banky. Dále se věnuje definováním zákazníka a souvislostmi spojenými s řízením vztahů banky s klienty. Součástí je také objasnění kvantitativní analýzy konkrétně dotazníku pro účely praktické části. Praktická část je rozdělena na dvě kapitoly - Analýza a Projekt. Analytická část řeší současný stav řízení vztahů se zákazníky v bance a obsahuje vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření včetně srovnání s konkurencí. Následuje projekt, který se věnuje zlepšení řízení vztahů s klienty přes zavedení komponentů vyvolávacího systému a kurzu vzdělávací agentury. Součástí projektu je časová, nákladová a riziková analýza.
dc.format 114 s. (158 338)
dc.format.extent 2386530
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Banka cs
dc.subject komerční banka cs
dc.subject spotřebitel cs
dc.subject CRM cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject The bank en
dc.subject commercial bank en
dc.subject customer en
dc.subject CRM en
dc.subject qestionnaire en
dc.title Řízení vztahů se zákazníky v komerční bance
dc.title.alternative Customer Relationship Management in Commercial Bank
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Virglerová, Zuzana
dc.date.accepted 2015-05-18
dc.description.abstract-translated The diploma thesis addresses the issue of customers' relations improvement in CSOB bank. The theoretical part generally characterizes the bank as a term; it also includes the description of commercial bank. Subsequently, it focuses onto the definition of the custo-mer and relations that are tightly connected with the bank-customer relations' management. The theoretical part also includes the clarification of the quantitative analysis, namely the questioner which will be used later within the practical part. The practical part is dived into two chapters Analysis and Project. The analytical sub-part looks into the current state of bank-customer relations' management and it includes the evaluation of the survey including the comparison with the bank's competitors. The project that follows deals with the customers' relations improvement through the implementation of the number system and education agency courses. The project also includes the time, cost, and risk analysis.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 39183
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
jorníčková_2015_dp.pdf 2.275Mb PDF View/Open None
jorníčková_2015_op.docx 24.03Kb Unknown View/Open None
jorníčková_2015_vp.pdf 496.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account