Studium syntézy 3-(dipropargylamino)chinolin-2,4(1H,3H)dionů a jejich konverze na deriváty nesoucí 1,2,3-triazolové kruhy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Studium syntézy 3-(dipropargylamino)chinolin-2,4(1H,3H)dionů a jejich konverze na deriváty nesoucí 1,2,3-triazolové kruhy

Show full item record

No preview available
Title: Studium syntézy 3-(dipropargylamino)chinolin-2,4(1H,3H)dionů a jejich konverze na deriváty nesoucí 1,2,3-triazolové kruhy
Author: Molnárová, Marianna
Advisor: Kimmel, Roman
Abstract: V rámci predloženej diplomovej práce bola z 3-chlórchinolín-2,4(1H,3H)-diónov nukleofilnou substitúciou propargylamínom pripravená séria chinolín-2,4(1H,3H)-diónov, nesúcich na svojom heterocyklickom kruhu aminoalkynylovú skupinu v polohe 3. Tieto zlúčeniny mali slúžiť ako prekurzory pre syntézu (N,N-dipropargyl)aminochinolín-2,4(1H,3H)-diónov, a tie mali za známych podmienok cykloadičných reakcií s organickými azidmi poskytovať produkty s dvomi 1,2,3-triazol-4-ylovými kruhmi pútanými methylovými linkermi k aminovému atómu dusíku. Avšak v priebehu riešenia danej problematiky sa ukázalo značne obtiažne do molekuly vpraviť druhú propargylovú skupinu. Pri týchto pokusoch boli z reakčných zmesí izolované v závislosti na reakčných podmienkach rozličné produkty, ktorých spoločným znakom bola skutočnosť, že prítomnosť relatívne silných báz pravdepodobne odtrháva protón zo sekundárneho amínu a vzniknutý intermediárny anión sa stabilizuje expanziou kruhu za vzniku benzodiazepinov. Teoretická časť preto bola delená na tri hlavné kapitoly, kde sa okrem metód prípravy príbuzných molekúl s alkynylovou skupinou a uskutočniteľných syntéz triazolov venujem aj benzodiazepinom a ich možnej príprave. V praktickej časti sú uvedené jednotlivé postupy experimentov a ich výsledky s inštrumentálnou charakteristikou všetkých získaných zlúčenín.
URI: http://hdl.handle.net/10563/31985
Date: 2015-01-16
Availability: Bez omezení
Department: Ústav chemie
Discipline: Chemie potravin a bioaktivních látek
Grade for thesis and defense: A 38515


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
molnárová_2015_dp.pdf 3.251Mb PDF View/Open None
molnárová_2015_op.pdf 434.0Kb PDF View/Open None
molnárová_2015_vp.doc 105.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account