Vliv aplikace fosforečnanů a dalších látek na barvu masných výrobků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv aplikace fosforečnanů a dalších látek na barvu masných výrobků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Mária
dc.contributor.author Hladíková, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:38Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:38Z
dc.date.issued 2015-02-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31990
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o barvě masa a masných výrobků. Také se zabývá vlivem fosforečnanů a látek rostlinného původu na barvu masných výrobků. V praktické části jsou vyhodnoceny parametry charakterizující barvu, mezi které se řadí L* světlost, E* rozdíl barev, C* měrná čistota a h ° měrný úhel. Měření barvy probíhalo pomocí metody spektrofotometrické. Pro experiment byly použity fosforečnany DSP a MSP v koncentracích od 0 do 0,45 hmot. % v přídavcích po 0,05 hmot. % a mouky kukuřičná, amarantová a rýžová přidávané v koncentracích od 0 do 2,00 hmot. % po kroku 0,25 hmot. %.
dc.format 84 s.
dc.format.extent 1798928
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject fosforečnany cs
dc.subject barva masa a masných výrobků cs
dc.subject amarantová mouka cs
dc.subject rýžová mouka cs
dc.subject kukuřičná mouka cs
dc.subject spektrofotometrie cs
dc.subject měrná čistota cs
dc.subject měrný úhel cs
dc.subject phosphates en
dc.subject meat and meat products colour en
dc.subject amaranth flour en
dc.subject rice flour en
dc.subject corn flour en
dc.subject spectrophotometry en
dc.subject specific purity en
dc.subject specific angle en
dc.title Vliv aplikace fosforečnanů a dalších látek na barvu masných výrobků
dc.title.alternative Effect of Phosphates and Other Substance on Meat Products Colour
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bučková, Martina
dc.date.accepted 2015-06-03
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with meat and meat products color. Also it discusses the influence of phosphates and substances of plant origin on the color of meat products. In practical part there are analyzed parametres, which are characteristic for color as L* lightness, E* color difference, C* specific purity and h ° specific angle. Color was measured by spectrophotometric method. In experiment were used phospates DSP and MSP in concentrations from 0 to 0,45 % in encores of 0,05 % and corn, amarant and rice flour were added in concentrations from 0 to 2,00 % with the step of 0,25 %.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 38521
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
hladíková_2015_dp.pdf 1.715Mb PDF View/Open None
hladíková_2015_op.pdf 452.8Kb PDF View/Open None
hladíková_2015_vp.pdf 434.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account