Charakteristika vybraných odrůd tichých vín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Charakteristika vybraných odrůd tichých vín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapčíková, Barbora
dc.contributor.author Hupková, Jana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:38Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:38Z
dc.date.issued 2015-02-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31991
dc.description.abstract Cílem diplomové práce byla charakteristika vybraných odrůd tichých vín. V teoretické části se práce zabývá chemickým složením a technologií výroby vína, dále stručným popisem vybraných odrůd tichých vín, vinohradnických oblastí Slovenska a taktéž možnostmi stanovení analytických parametrů vína. K vypracování této práce bylo použito 10 vzorků 9 odrůd vín, pocházejících z Malokarpatské a Jihoslovenské vinohradnické oblasti Slovenska. Analýza vín Dornfelder, Frankovka modrá, Svätovavrinecké, Zweigeltrebe, Müller Thurgau, Veltlínske zelené, Rizling rýnsky, Rizling vlašský a Sauvignon zahrnovala stanovení antokyaninů a polyfenolů spektrofotometricky a pomocí HPLC, stanovení titrovatelných kyselin, hustoty pyknometricky a stanovení trichromatické charakteristiky a barviv v odrůdách červených vín.
dc.format 90 s. (130 182 znaků).
dc.format.extent 2818732
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject víno cs
dc.subject analýza vína cs
dc.subject polyfenoly cs
dc.subject antokyaniny cs
dc.subject spektrofotometrie cs
dc.subject HPLC cs
dc.subject wine en
dc.subject analysis of wine en
dc.subject polyphenols en
dc.subject anthocyanidins en
dc.subject spectrometry en
dc.subject HPLC en
dc.title Charakteristika vybraných odrůd tichých vín
dc.title.alternative Characteristics of Selected Varieties of Still Wines
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gál, Robert
dc.date.accepted 2015-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma work was focused on characterization of selected varieties of still wines. In the theoretical part, thesis deals with description of the chemical composition and wine production technology. Further, there is discussed a brief description of selected varieties of still wines present in the market, there are defined geographical regions of Slovakia with respect to the wine production, and possibilities of determination of the analytical parameters of wine. For the elaboration of this thesis there was used 10 samples of 9 varieties of wines originating from Malokarpatská "Lesser Carpathian" and Južnoslovenská "Southern Slovak" wine regions of Slovak Republic. Analysis was performed on Dornfelder, Frankovka modrá, Svätovarinecké, Zweigeltrebe, Müller Thurgau, Veltlínské zelené, Rizling rýnsky, Rizling vlašský and Sauvignon wine varieties. It was focused mainly on determination of anthocyanins and polyphenols by means of spectrophotometry and by HPLC techniques, determination of titration acidity, wine density, chromatic characteristics and dyes present in studied red wines.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 38523
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
hupková_2015_dp.pdf 2.688Mb PDF View/Open None
hupková_2015_op.pdf 429.9Kb PDF View/Open None
hupková_2015_vp.pdf 447.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account