Vývoj obsahu vybraných dusíkatých látek v průběhu výroby vína

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vývoj obsahu vybraných dusíkatých látek v průběhu výroby vína

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňka, František
dc.contributor.author Konečná, Veronika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:38Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:38Z
dc.date.issued 2015-02-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31993
dc.description.abstract V teoretické části diplomové práce byl popsán význam sledování obsahu biogenních aminů v potravinách. Dále byla charakterizována výroba červených a bílých vín, se zaměřením na fáze výroby, které mohou ovlivnit výskyt biogenních aminů ve finálním výrobku. Byly také stručně charakterizovány mikroorganizmy, které se mohou vyskytovat ve víně, se zaměřením na ty, které mohou produkovat biogenní aminy. V praktické části diplomové práce byly odebírány vzorky několika odrůd vín v průběhu výroby vína. U těchto vzorků byl stanoven obsah biogenních aminů a také počty významných mikroorganizmů. Naměřené hodnoty byly porovnány s odbornou literaturou. Bylo zjištěno, že výskyt mikroorganizmů v jednotlivých fázích výroby vína ovlivňuje výsledný obsah biogenních aminů. Koncentrace těchto dusíkatých látek je také závislá na čistotě výrobních zařízení, způsobu skladování a mnoha dalších faktorech.
dc.format 97
dc.format.extent 2489284
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Víno cs
dc.subject výroba cs
dc.subject biogenní aminy cs
dc.subject mikrobiologie cs
dc.subject Wine en
dc.subject production en
dc.subject biogenic amines en
dc.subject microbiology en
dc.title Vývoj obsahu vybraných dusíkatých látek v průběhu výroby vína
dc.title.alternative Development of Selected Nitrogen Compounds Content during Wine Production
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hanuštiak, Pavel
dc.date.accepted 2015-06-02
dc.description.abstract-translated In the theoretical part of diploma thesis, the importace of biogenic amines monitoring in food and beverage was described. Then, manufacturing of red and white wines was characte-rized, focusing on phases of wine production, which may affect an occurrence of biogenic amines in the final product. Microorganisms, which may occur in wine, were characterised concisely, focusing on this microorganisms, which can product biogenic amines. In the practical part of diploma thesis, several varieties of wine during wine production were taken. The content of biogenic amines was determined, as well as the number of significant microorganisms. Measured values were compared with references. It was found the presence of microorganisms in different stages of wine production affects the final content of bio-genic amines. The concentration of these nitrogen compounds also depends on the purity of production facilities, storage method and many others factors.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 38525
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
konečná_2015_dp.pdf 2.373Mb PDF View/Open None
konečná_2015_op.pdf 433.6Kb PDF View/Open None
konečná_2015_vp.pdf 424.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account