Sorpce Polyvinylpyrrolidonu s komplexotvornými látkami

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sorpce Polyvinylpyrrolidonu s komplexotvornými látkami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Houser, Josef
dc.contributor.author Turoňová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:47Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:47Z
dc.date.issued 2015-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32004
dc.description.abstract Sledována sorpce kyseliny tříslové (TA), kyseliny gallové (GA), polyvinylpyrrolidonu (PVP) a směsi PVP s GA na Chezacarbu S a TA, GA, PVP a směsi PVP s GA resp. s TA na biologickém aktivovaném kalu (BAK). V prvním případě docházelo k sorpci dle Langmuierovy izotermy, ve druhém bylo možno proložit jak izotermu Langmuierovu tak Freundlichovu. V případě Chezacarbu S byly hodnoty maximálních adsorpčních kapacit: z = 7718 mg.g-1 pro TA, 2715 pro GA a 1726 pro PVP; PVP v přítomnosti GA 1928. U BAK byly hodnoty: 227 mg.g-1 pro TA, 24,9 pro GA, 15,8 pro PVP, 99,4 pro PVP v přítomnosti TA a 32,4 pro PVP v přítomnosti GA. PVP v nízkých koncentracích s GA resp. TA adsorbuje na BAK méně než samotné PVP. Od koncentrace 40 mg.l-1 PVP v přítomnosti GA a od 140 mg.l-1 v přítomnosti TA docházelo k větší sorpci.
dc.format 78 (13270 znaků)
dc.format.extent 2507658
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Povidon cs
dc.subject PVP cs
dc.subject Polyvinylpyrrolidon cs
dc.subject aktivovaný kal cs
dc.subject sorpce cs
dc.subject kyselina tříslová cs
dc.subject kyselina gallová cs
dc.subject Chezacarb S cs
dc.subject Povidone en
dc.subject PVP en
dc.subject Polyvinylpyrrolidone en
dc.subject Activated Sludge en
dc.subject Sorption en
dc.subject Tannic Acid en
dc.subject Gallic Acid en
dc.subject Chezacarb S en
dc.title Sorpce Polyvinylpyrrolidonu s komplexotvornými látkami
dc.title.alternative The Sorption Polyvinylpyrrolidone with the Complex - Forming Agents
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kupec, Jan
dc.date.accepted 2015-06-16
dc.description.abstract-translated Monitored by sorption of tannic acid (TA), gallic acid (GAú, polyvinylpyrrolidone (PVP) and mixtures of PVP with GA on Chezacarb S and TA, GA, PVP and mixtures of PVP with GA respectively TA on biological activated sludge (BAK). In the first case occurred sorption isotherms according Langmuier, in the sekond it was possible both space and Freundlich isotherm Langmuier. In the case of carbon black with the maximum adsorption capacity values: z = 7718 mg.g 1 for TA, 2715 for GA and 1726 for PVP; PVP in the presence of GA 1928. At BAK values were 227 mg.g 1 for TA, 24,9 for GA, 15,8 for PVP, 99,4 for PVP in the presence of TA and 32,4 for PVP in the presence of GA. PVP in low concentrations of GA respectively TA adsorbed on BAK less than PVP alone. Since the concentration of 40 mg.g 1 in the presence of PVP and GA 140 mg.g 1 in the presence of TA occurred greater sorption.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 38544
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
turoňová_2015_dp.pdf 2.391Mb PDF View/Open None
turoňová_2015_op.odt 61.77Kb Unknown View/Open None
turoňová_2015_vp.doc 105Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account