Biodegradace materiálů na bázi kyseliny polymléčné v aerobním a anaerobním vodném prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Biodegradace materiálů na bázi kyseliny polymléčné v aerobním a anaerobním vodném prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořáčková, Marie
dc.contributor.author Bartuňková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:48Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:48Z
dc.date.issued 2015-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32005
dc.description.abstract Studiem diplomové práce bylo sledování biodegradace materiálů na bázi kyseliny poly-mléčné v aerobním a anaerobním mezofilním (37 °C) a termofilním (55 °C) vodném pro-středí. Současně s testy biodegradace probíhal test abiotické hydrolýzy při 37 °C a 55 °C. Testovány byly rovněž změny morfologických vlastností pomocí diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) a Fourierova transformační infračervená spektroskopie (FTIR). Bylo zjištěno, že teplota výrazně ovlivňuje jak stupeň abiotické hydrolýzy, tak biodegradaci materiálů na bázi PLA. Za anaerobních termofilních podmínek (55 °C) bylo PLA rozloženo z 54 % a za mezofilních podmínek (37 °C) pouze z 0,2 %. Dle produkce bioplynu byla směsná fólie PLA s 15 % PHB za anaerobních termofilních podmínek (55 °C) rozložena z 29 % a za anaerobních mezofilních podmínek (37 °C) ze 7 %.
dc.format 91 s. (105 561 znaků)
dc.format.extent 2962713
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kyselina polymléčná cs
dc.subject biodegradace cs
dc.subject anaerobní podmínky cs
dc.subject aerobní podmínky cs
dc.subject abiotická hydrolýza cs
dc.subject polylactic acid en
dc.subject biodegradation en
dc.subject anaerobic conditions en
dc.subject aerobic conditions en
dc.subject abiotic hydrolysis en
dc.title Biodegradace materiálů na bázi kyseliny polymléčné v aerobním a anaerobním vodném prostředí
dc.title.alternative The Biodegradation of Materials Based on Polylactic Acid in Aerobic and Anaerobic Aqueous Environment
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Stloukal, Petr
dc.date.accepted 2015-06-15
dc.description.abstract-translated Study of the final thesis was monitoring the biodegradation of materials based on poly-lactic acid in aerobic and anaerobic mesophilic (37 °C) and thermophilic (55 °C) aqueous environment. Simultaneously with the biodegradation tests conducted test abiotic hydroly-sis at 37 °C and 55 °C. Tested were also changes in morphological characteristics by dif-ferential scanning calorimetry (DSC) and a Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). It was found that the temperature significantly influences both the degree of abiotic hy-drolysis and biodegradation materials based on PLA. Under anaerobic thermophilic condi-tions (55 °C) was degraded PLA of 54 % and under mesophilic conditions (37 °C) of only 0.2%. According to the biogas production is a compound of PLA film with 15 % PHB under anaerobic thermophilic conditions (55 °C) ws degraded of 29 % and under anaerobic mesophilic conditions (37 °C) of 7 %.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 38545
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
bartuňková_2015_dp.pdf 2.825Mb PDF View/Open None
bartuňková_2015_op.docx 72.79Kb Unknown View/Open None
bartuňková_2015_vp.docx 74.95Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account