Finanční analýza podniku Technické služby Zlín, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční analýza podniku Technické služby Zlín, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavelková, Drahomíra
dc.contributor.author Bárová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:43:39Z
dc.date.available 2010-07-14T21:43:39Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3200
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je shrnout základní poznatky týkající se finanční analýzy a na základě těchto poznatků provést praktickou finanční analýzu podniku Technické služby Zlín, s.r.o. První část práce je věnována literárnímu průzkumu, který má za úkol vysvětlit podstatu fi-nanční analýzy, zdůraznit její nejdůležitější části a nakonec podtrhnout význam finanční ana-lýzy pro podnik. V analytické části práce bude pomocí nástrojů finanční analýzy provedena podrobná analýza finanční situace podniku Technické služby Zlín, s.r.o. v letech 2002 - 2006. Výsledky ana-lýzy budou použity v závěru práce pro shrnutí celkové současné finanční situace a hospoda-ření podniku a k navržení možných opatření za účelem odstranění slabých stránek a zlepšení vývoze jednotlivých ukazatelů výkonnosti firmy. cs
dc.format 84s, 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1388645 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject sccouting statements en
dc.subject solidity en
dc.subject aktivity en
dc.subject debts en
dc.subject profitability en
dc.subject Economic Value Added en
dc.title Finanční analýza podniku Technické služby Zlín, s.r.o. cs
dc.title.alternative Financial analysis of the company Technické služby Zlín, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pálka, Přemysl
dc.date.accepted 2007-06-14
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor thesis is to resume the basic knowledge concerning financial analy-sis and on this basis to carry out the practical financial analysis of the company Technické služby Zlín, s.r.o. The first part focuses on the literary survey where the principle of the financial analysis is explained, its main parts are pointed out and finally the sense of the financial analysis for a firm is showed off. At the analytical part the detailed financial analysis of the company Technické služby Zlín, s.r.o. financial position in years 2002 - 2006 is working out by means of financial analysis tools. The results of the analysis are going to be used at the thesis close to recapitulate the all-over present financial situation and economy of the company and also for suggesting the possible steps in order to clear the weak spots and improve the development of the firm efficiency particular indexes. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6050
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bárová_2007_bp.pdf 1.324Mb PDF View/Open
bárová_2007_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
bárová_2007_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account