origami

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

origami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šišková, Šárka cs
dc.contributor.author Štorková, Marie cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:45:51Z
dc.date.available 2010-07-14T21:45:51Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3205
dc.description.abstract Inspirací mojí bakalářské práce jsou origami - japonské skládanky z papíru. V teoretické části se zabývám nejen skládankami, ale i náboženstvím (šintó), kulturou ( např. proč se začali origami skládat), osobnostmi (např. Akira Yoshizawa, tvůrce moderní origami)a dalšími tématy (např. výroba papíru), které s origami souvisí. Praktická část je plná úvah, odůvodnění a vysvětlení, proč jsem pracovala takovýmto způsobem. Proč jsem používala sublimační tisk, jaké jsem zvolila materiály a barevnost, proč jsem se od prostorových modelů dostala až ke konfekci, co je to plisé a do jaké míry mě ovlivnili japonští tvůrci. cs
dc.format 35 s. cs
dc.format.extent 4380036 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject origami cs
dc.subject orizuru cs
dc.subject šintó cs
dc.subject papír cs
dc.subject potisk cs
dc.subject geometrie cs
dc.subject prostor cs
dc.subject symetrie cs
dc.subject asymetrie cs
dc.subject origami en
dc.subject orizuru en
dc.subject Shinto en
dc.subject paper en
dc.subject printing en
dc.subject geometry en
dc.subject space en
dc.subject symmetry en
dc.subject asymmetry en
dc.title origami cs
dc.title.alternative Origami en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matějková, Leona cs
dc.date.accepted 2007-05-30 cs
dc.description.abstract-translated Origami - Japanese folders made from the paper are the inspiration of my bachelor work. The theoretical part is focused not only folders, but also on religion (shinto), culture (the start of holding origami), persons ( Akira Yoshizawa), and another topics which are in related to origami (for example production of paper). The practical part is full if ideas and explanations why I was working in such a way. The reason why I used the sublimation printing, which materials and colouring I used, why I got from the cubic costumes to confection, what does it mean "plisé" and the why I was influenced by Japanese designers. en
dc.description.department Ústav produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/127 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Design oděvů cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Fashion Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 5177
dc.date.assigned 2007-01-15 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
štorková_2007_bp.pdf 4.177Mb PDF View/Open
štorková_2007_vp.doc 25.5Kb Microsoft Word View/Open
štorková_2007_op.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account