Návrh na zdokonalení odpadového hospodářství firmy RAPOS, spol. s r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh na zdokonalení odpadového hospodářství firmy RAPOS, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sadílková, Kamila
dc.contributor.author Šenkýřová, Romana
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:47:32Z
dc.date.available 2010-07-14T21:47:32Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3210
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá odpadovým hospodářstvím firmy RAPOS, spol. s r.o. Konkrétně je zde zpracována analýza hospodaření s odpady v letech 2002 - 2005 a to od vzniku odpadu ve společnosti, nakládání s ním, předání oprávněným osobám a v poslední řadě způsob nakládání s odpadem těmito oprávněnými osobami. Cílem práce je odhalit nedostatky v odpadovém hospodářství této firmy a v rámci zjištěných skutečností navrhnout opatření k zlepšení současného stavu. cs
dc.format 61 s. cs
dc.format.extent 5685453 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject odpad cs
dc.subject nebezpečný odpad cs
dc.subject původce odpadu cs
dc.subject oprávněná osoba cs
dc.subject skládka odpadů cs
dc.subject recyklace cs
dc.subject využití odpadů cs
dc.subject odpadové hospodářství cs
dc.subject plán odpadového hospodářství cs
dc.subject předcházení vzniku odpadů cs
dc.subject nakládání s odpady cs
dc.subject environmentalistika cs
dc.subject waste en
dc.subject dangerous waste en
dc.subject creator of waste en
dc.subject competent individuals en
dc.subject waste dumf en
dc.subject waste recycling en
dc.subject waste utilization en
dc.subject the economical waste en
dc.subject the plan of economical waste en
dc.subject prevention of grow up the waste en
dc.subject waste treatment en
dc.subject environmentalistics en
dc.title Návrh na zdokonalení odpadového hospodářství firmy RAPOS, spol. s r.o. cs
dc.title.alternative The proposal for improvement of economical waste of the company RAPOS, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-24
dc.description.abstract-translated This thesis deals on the economical waste of the company RAPOS, Ltd. In particular an analysis of economical waste in years 2002 - 2005 is processed here, namely from the waste origin in the company, its treatment, handing over it to competent individuals and finally the way of waste treatment by competent individuals. The sole purpose of this thesis is to highlight the disadvantage of the economical waste in this company and to propose precautionst to improve the present situation based on these facts. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4739
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šenkýřová_2007_bp.pdfBlocked 5.422Mb PDF View/Open
šenkýřová_2007_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
šenkýřová_2007_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account