Modifikace pultruzních profilů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Modifikace pultruzních profilů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rusnáková, Soňa
dc.contributor.author Hromada, Petr
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:06Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:06Z
dc.date.issued 2015-01-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32117
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá modifikací vysoce pevných pultruzních profilů. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se skládá ze čtyř kapitol, přičemž v první kapitole jsou uvedeny definice kompozitních materiálů, jejich použití a samotné rozdělení. Zde je zaměřena především na využití kompozitních materiálů u sportovních aplikací. Na tuto kapitolu navazuje kapitola druhá, která se zabývá úlohou vláken, výztužemi a matricemi. Další kapitola se věnuje mechanickým zkouškám těchto materiálů, převážně tahem, tlakem a ohybem. Ve čtvrté kapitole je rozebrána technologie výroby pultruze. Praktická část práce se zabývá využitím pultruzních profilů v praxi, testováním zkušebních vzorků při normálních a zvýšených teplotách a to pomocí zkoušek 3-bodového ohybu a vrubové houževnatosti. Následně jsou tyto výsledky experimentálně vyhodnoceny
dc.format 98 s (12 757 znaků)
dc.format.extent 3783970
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Pultruze cs
dc.subject kompozitní materiály cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject Pultrusion en
dc.subject composite materials en
dc.subject mechanical properties en
dc.title Modifikace pultruzních profilů
dc.title.alternative Modifications of the pultrusion Profile
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Žaludek, Milan
dc.date.accepted 2015-06-02
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the modification of high-strength pultrusion profiles. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part consists of four chapters, the first chapter provides definitions of composite materials, their use and their distribution. It mainly focuses on the use of composite materials for sports applications. This chapter is followed by the second chapter, which discusses the role of fiber reinforcement and matrix. Another chapter is devoted to mechanical testing of these materials, mainly tensile, compression and bending. The fourth chapter deals with pultrusion technology. The practical part of the thesis analyses the application of pultrusion technology in practice and, in particular by testing sample which was supplied by the company Willer. Samples are tested at normal and elevated temperatures with a test of 3-point flexural and impact properties. Subsequently, the results are evaluated.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Production Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 41093
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
hromada_2015_dp.pdf 3.608Mb PDF View/Open None
hromada_2015_op.pdf 444.5Kb PDF View/Open None
hromada_2015_vp.pdf 404.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account