Program rozvoje města Náměšť nad Oslavou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Program rozvoje města Náměšť nad Oslavou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Sobotková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:47:46Z
dc.date.available 2010-07-14T21:47:46Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3211
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je charakterizovat a analyzovat současný stav města Náměšť nad Oslavou a navrhnout možnosti jeho dalšího rozvoje. Zpracovala jsem tedy Program rozvoje města Náměšť nad Oslavou. Rozvoj města je proces, jehož výsledkem jsou změny k lepšímu v životě jeho obyvatel. V teoretické části uvádím způsoby, jak jsem získávala potřebné údaje, vysvětluji některé základních pojmy, které s rozvojem města souvisejí. V analytické části jsem provedla obecnou socioekonomickou charakteristiku města a vyhodnocení dosavadního vývoje města formou SWOT analýzy. Na základě provedené analýzy jsem navrhla jednotlivé strategické cíle rozvoje včetně návrhu opatření a aktivit pro dosažení stanovených cílů a katalog projektů. cs
dc.format 114 s., 5 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1257469 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Program rozvoje města cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategický cíl cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject strategický plán cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject prioritní rozvojová oblast cs
dc.subject Development programme of the town en
dc.subject SWOT analyse en
dc.subject strategic aim en
dc.subject catalogue of projects en
dc.subject strategic plan en
dc.subject socioeconomic characteristic en
dc.subject regional development en
dc.subject preferred development area en
dc.title Program rozvoje města Náměšť nad Oslavou cs
dc.title.alternative Development programme of the town of Náměšť nad Oslavou en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2007-01-31
dc.description.abstract-translated The aim of my Bachelor thesis is to characterize and analyse a current situation of the town of Náměšť nad Oslavou and propound options of it's development. I executed the Development programme of the town of Náměšť nad Oslavou. Development of the town is an action and it's results are changes, which leads to make human's life better. In the theoretical part I mention the ways, how to get necessary dates, I explain some basic facts, which hang together with the development of the town. In the analytic part I did a general socioeconomic characteristic of the town and the evaluation current development of the town is summed up in a SWOT analyse. On bases of executed analysis I suggested single strategic aims of development included draft measures and actions to frution stated aims and the catalogue of projects. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4647
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
sobotková_2007_bp.pdfBlocked 1.199Mb PDF View/Open
sobotková_2007_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
sobotková_2007_op.doc 41Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account