1. Teoretická část: Hledání a zajištění lokací pro natáčení hraného filmu 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., produkce

DSpace Repository

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Hledání a zajištění lokací pro natáčení hraného filmu 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., produkce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mayer, Viktor
dc.contributor.author Pořízek, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:07Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:07Z
dc.date.issued 2015-03-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32121
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá činnostmi lokačního manažera, jimiž jsou hledání a zajiš-ťování lokací pro natáčení. Dává si za cíl popsat práci lokačního manažera, jinými slovy asistenta produkce pro lokace, jako jednu z důležitých složek produkčního štábu. Z toho všeho následněvyplývá, proč je pozice lokačního manažera ve štábu důležitá, nejen během průzkumu realizace a přípravných prací ale i během natáčení. Věnuje se možnostem hledání lokací, cožje první z nejdůležitějších úkolůlokačního manažera případnějeho asistenta takzvaného skauta. Ve výsledku by měla práce poukázat na to, že práce lokačního je ve štábu důležitá a tím pádem by ani u studentských projektůneměla být tato pozice opomíjena.
dc.format 49
dc.format.extent 12599973
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject lokační manažer cs
dc.subject lokace cs
dc.subject produkce cs
dc.subject štáb cs
dc.subject skaut cs
dc.subject location manager en
dc.subject location en
dc.subject crew en
dc.subject production en
dc.subject location scout en
dc.title 1. Teoretická část: Hledání a zajištění lokací pro natáčení hraného filmu 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., produkce
dc.title.alternative Teoretical part: Location scouting and location management 2. Practical part: Audiovisual work or thematic set of audiovisual works. The length of at least 10 min. Production
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Buzková, Kateřina
dc.date.accepted 2015-06-16
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is describing the work of a Location Manager, such as finding and securing locations for filming. The Location Manager, sometimes referred to as location production assistant, is one of the key positions in the production staff, during scouting and pre-production work as well as on set during production. We discuss approaches for location scouting, the first major task for the Location Manager and his/her assistant location scouts. This thesis aims to describe the importance of a Location Manager from the view of a student film production, and why it should not be taken lightly.
dc.description.department Ateliér Audiovize
dc.thesis.degree-discipline Produkce cs
dc.thesis.degree-discipline Film Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 41099
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
pořízek_2015_dp.pdf 12.01Mb PDF View/Open None
pořízek_2015_op.doc 109.5Kb Unknown View/Open None
pořízek_2015_vp.doc 149Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account