Kompozitní materiály na bázi magnetoreologických elastomerů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kompozitní materiály na bázi magnetoreologických elastomerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlačík, Michal
dc.contributor.author Petr, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:07Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:07Z
dc.date.issued 2015-01-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32122
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu vzorků magnetoreologických elastomerů (MRE) a provedení jejich reologických měření v přítomnosti magnetického pole. Jako materiál matrice byl zvolen silikonový elastomer Polydimetylsiloxan. Plnivem byly dva druhy prášků karbonylového železa CI-SL a CI-HQ. Použitá plniva byla zhodnocena z hlediska morfologie, velikosti a distribuce částic pomocí skenovací elektronové mikroskopie. Změřeny byly také magnetické charakteristiky plniv za použití vibračního magnetometru. Dále byly připraveny vzorky MR kompozitů, s izotropní a anizotropní strukturou, s různým stupněm plnění. Distribuce částic a vnitřní struktury v MR kompozitech byly posouzeny podle snímků ze skenovací elektronové mikroskopie. U všech připravených MRE byla změřena na oscilačním reometru závislost elastické a viskózní složky smykového modulu na intenzitě magnetického pole. Při vyhodnocení výsledků byl sledován vliv intenzity magnetického pole, vnitřní struktury kompozitu, stupně plnění a velikost částic na elastickou složku smykového modulu.
dc.format 68 s. (63 398 znaků).
dc.format.extent 4834040
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kompozit cs
dc.subject polymerní kompozit cs
dc.subject plnivo cs
dc.subject magnetické plnivo cs
dc.subject karbonylové železo cs
dc.subject elastomer cs
dc.subject magnetoreologický elastomer cs
dc.subject smykový modul cs
dc.subject composite en
dc.subject polymer composite en
dc.subject filler en
dc.subject magnetic filler en
dc.subject carbonyl iron en
dc.subject elastomer en
dc.subject magnetorheological elastomer en
dc.subject shear modulus en
dc.title Kompozitní materiály na bázi magnetoreologických elastomerů
dc.title.alternative Composite Materials based on Magnetorheological Elastomers
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Moučka, Robert
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the preparation of the magnetorheological elastomers (MRE) and performing their rheological measurements in the presence of an external magnetic field. Silicone elastomer Polydimethylsiloxane was selected as a matrix. There were used two kinds of carbonyl iron powders, namely CI-SL and CI-HQ. Used fillers were evaluated via scanning electron microscopy in terms of morphology, particle size and distribution. Magnetic characteristics of fillers were also measured using a vibrating sample magnetometry. Samples of MR composites were prepared with both isotropic and anisotropic structure and both with different amount of filler. Particle distribution and internal structures in MR composites were examined via scanning electron microscopy images. All prepared MRE were measured by an oscillatory rheometer for the dependence of an elastic and viscous components of shear modulus on the intensity of the external magnetic field applied. Evaluating the results were focused on the influence of magnetic field, inner composite structure, the degree of filling and the particle size of the elastic component of the shear modulus.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 41102
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
petr_2015_dp.pdf 4.610Mb PDF View/Open None
petr_2015_op.docx 75.31Kb Unknown View/Open None
petr_2015_vp.pdf 991.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account