Střihová analýza filmů české nové vlny: Tvorba režiséra Hynka Bočana

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Střihová analýza filmů české nové vlny: Tvorba režiséra Hynka Bočana

Show simple item record

dc.contributor.advisor Labík, Ludovít
dc.contributor.author Nemeškal, Libor
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:08Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:08Z
dc.date.issued 2010-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32131
dc.description.abstract Přestože je problematika české nové vlny filmovou historiografií a kritikou relativně hojně reflektována, samotné téma její střihové skladby, vnímané skrze analýzu jednotlivých děl i potenciální společné trendy, bylo doposud veskrze opomíjeno. Autor textu se pokouší zaplnit tuto mezeru a zároveň navázat na projekt mapování české filmové historie prostřednictvím střihové a dramaturgické skladby. Konkrétně se přitom zaměřuje na střihovou analýzu tvorby režiséra Hynka Bočana v 60. letech 20. století, která bývá v souvislosti s fenoménem české nové vlny často upozaďována, či dokonce úplně zapomínána. Nedílnou součástí práce je také přestřih devítidílného seriálu Záhada hlavolamu pod vedením režiséra Bočana do podoby celovečerního filmu a tematická kolekce audiovizuálních děl v minimální délce 60 minut, na kterých se autor práce podílel jako střihač.
dc.format 209
dc.format.extent 14706800
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject střihová skladba cs
dc.subject česká nová vlna cs
dc.subject Hynek Bočan cs
dc.subject film editing en
dc.subject Czech New Wave en
dc.subject Hynek Bočan en
dc.title Střihová analýza filmů české nové vlny: Tvorba režiséra Hynka Bočana
dc.title.alternative Film Editing Analysis of the Czech New Wave: Films by Director Hynek Bočan
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2015-06-23
dc.description.abstract-translated Although the issue of the Czech New Wave might seem frequently reflected by film historiography and criticism, the topic of its editing, perceived through the analysis of individual works and potential common trends, has been relatively neglected. The author of the text is trying to fill this gap and continue with his project of mapping Czech film history using the context of film editing and dramaturgy. He focuses specifically on film editing analysis of movies by director Hynek Bočan, who is ? in association with the phenomenon of the Czech New Wave ? often pushed into the background or even completely neglected. An integral part of the thesis is also a re-cut of the TV series Záhada hlavolamu directed by Bočan into a feature film and a thematic collection of audiovisual works in a minimum length of 60 minutes.
dc.description.department Ústav animace a audiovize
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 41147
dc.date.submitted 2015-04-23


Files in this item

Files Size Format View Description
nemeškal_2015_dp.pdf 14.02Mb PDF View/Open None
nemeškal_2015_vp.pdf 107.8Kb PDF View/Open None
nemeškal_2015_op.zip 227.2Kb application/zip View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account