Účetní výkazy a jejich vypovídací schopnost ve firmě XY, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Účetní výkazy a jejich vypovídací schopnost ve firmě XY, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paseková, Marie
dc.contributor.author Gabrielová, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-15T00:51:02Z
dc.date.available 2012-05-18T23:00:23Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3216
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vypovídací schopností účetních výkazů ve firmě XY, s.r.o. a jejich vlivem na řízení podniku. Je zde popsána rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow a důležité pojmy spojené s finanční analýzou, jako je rentabilita, aktivita, zadluženost, likvidita a jejich vzájemné matematické vazby. Na teoretickou část navazuje část praktická analýzou rozvah, výkazů zisků a ztrát, poměrovými ukazateli a zkoumáním finančního zdraví. V závěru jsou výsledky finanční situace firmy XY, s.r.o. zhodnoceny a je vypracován soubor doporučení pro další působení podniku na trhu. cs
dc.format 58 s., 10 s. příloh cs
dc.format.extent 900821 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2012
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject finanční zdraví podniku cs
dc.subject financial statements en
dc.subject financial analysis en
dc.subject ratio indicators en
dc.subject company's financial health en
dc.title Účetní výkazy a jejich vypovídací schopnost ve firmě XY, s.r.o. cs
dc.title.alternative Financial statements and their reporting ability for managing XY, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šteker, Karel
dc.date.accepted 2007-06-14
dc.description.abstract-translated My thesis analyses the effectiveness of accounting records for compiling reports in a company, XY Ltd, and the impact of these reports on running the company. Described within are balance sheets, income statement, cash flow and other important terms linked to finan-cial analysis, such as profitability, activity, indebtedness, liquidity and their mathematical relationships. The theoretical section is followed by a practical one which deals with the analysis of balance sheets, income statement, ratio indicators and the investigation of the financial health of the company. In the conclusion the results of the financial analysis of the company are evaluated and a summary of recommendations is presented. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6054
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
gabrielová_2007_bp.pdfBlocked 879.7Kb PDF View/Open
gabrielová_2007_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
gabrielová_2007_op.doc 59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account