Analýza vlivu použití recyklovaných dílů na hospo-daření fraktálu a celé společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza vlivu použití recyklovaných dílů na hospo-daření fraktálu a celé společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Gajdošík, Filip
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:23Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:23Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32216
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vlivu použití recyklovaných dílů na hospodaření fraktálu a celé společnosti. Teoretická část je zaměřena na oblast řízení nákladů a pro-blematiku kalkulací ve výrobním podniku. V další kapitole teoretické části se zabývá kromě rozpočetnictví a plánování zejména metodou standardních nákladů. Praktická část je věnována samotné analýze použití recyklovaných dílů. V první části popi-suje představení firmy včetně informací o výsledku hospodaření společnosti v minulých obdobích. Poté následuje nákladová analýza firmy a analýza kalkulačního systému. V další kapitole praktické části se zabývá analýzou vybrané sestavy s použitím recyklovaných dílů a té samé sestavy bez použití recyklovaných dílů. V poslední části praktické části se posu-zuje vliv použití recyklovaných dílů na hospodaření firmy včetně nezbytných doporučení z této analýzy vyplývajících.
dc.format 84
dc.format.extent 5106821
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject členění nákladů cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject kalkulace nákladů podle aktivit cs
dc.subject standard cs
dc.subject odchylka cs
dc.subject rozpočetnictví cs
dc.subject plánování cs
dc.subject costs dividing en
dc.subject calculation en
dc.subject activity based costing en
dc.subject standard en
dc.subject deviation en
dc.subject budgeting en
dc.subject planning en
dc.title Analýza vlivu použití recyklovaných dílů na hospo-daření fraktálu a celé společnosti
dc.title.alternative Analysis of Impact of Usage of Recycled Parts on Economic Results of Fractal and the Whole Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novák, Petr
dc.date.accepted 2015-06-03
dc.description.abstract-translated This paper focuses on analysis of impact of usage of recycled parts on economic results of the fractal and the whole Company. The theoretical part describes the cost management and issue of calculations in the manufacturing enterprise. The following section is concen-trated besides budgeting and planning matter, on the standard cost method. The practical part focuses on the analysis of usage of recycled parts. In the first stage there is general information about the company including details about corporate economic re-sults in previous periods. Then a cost analysis of company and analysis of calculation pro-cess follows. The next section of practical part pays attention to analysis of selected unit using recycled parts and without using recycled parts in the same unit. The last section of practical part is focused on impact of usage of recycled parts on economic results including necessary recommendations resulting from this analysis.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 34904
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
gajdošík_2015_dp.pdf 4.870Mb PDF View/Open None
gajdošík_2015_op.docx 22.41Kb Unknown View/Open None
gajdošík_2015_vp.docx 26.68Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account