Řízení projektu Autopuc

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řízení projektu Autopuc

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubíčková, Martina
dc.contributor.author Urban, Pavel
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:26Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:26Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32231
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce bylo popsání založení a provozování internetového pro-jektu Autopuc. Práce byla tvořena z části teoretické a praktické. V teoretické části byla obsažena obecná charakteristika e-business podnikání a jeho vývoj v ČR. Následně byly popsány možnosti výběru vhodného právního subjektu a marketing pro e-business podni-kání. Praktické část byla zaměřená popisu projektu Autopuc. Věnováno bylo převážně po-pisu samotného portálu, zvoleným technologiím. Pro návratnost projektu je velmi důležitý i marketing, proto mu byla věnována jedna z kapitol. Na základě této bakalářské práce byl projekt Autopuc skutečně realizován. Jeho dosavadní fungování a fázi rozpracování je re-kapitulováno ve shrnutí této práce. V závěru je pak projekt celkově zhodnocen.
dc.format 67
dc.format.extent 2136605
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject e-commerce cs
dc.subject e-business cs
dc.subject Autopuc cs
dc.subject e-marketing cs
dc.subject podnikání cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject e-commerce en
dc.subject e-business en
dc.subject Autopuc en
dc.subject e-marketing en
dc.subject business en
dc.subject SWOT analyse en
dc.title Řízení projektu Autopuc
dc.title.alternative Management of Autopuc Project
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vydrová, Janka
dc.date.accepted 2015-06-03
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis was to describe the establishment and operation of an Internet project named Autopuc. The work consists of theoretical and practical parts. The theoreti-cal part includes general characteristics of e-business enterprise and its development in the country. Subsequently, this section describes the choice of appropriate legal entity for mar-keting and e-business subnet. The practical part is focused on project description of Au-topuc. This part mainly describes the portal itself, chosen technologies. As the returns and marketing of the project is very important for the project so thesis devoted one chapter. On the basis of this thesis the project Autopuc was realized. He is currently developing a diffe-rent phase to be announced in the executive summary of this work. In conclusion, I would mention their overall evaluation.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35193
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
urban_2015_dp.pdf 2.037Mb PDF View/Open None
urban_2015_op.docx 23.75Kb Unknown View/Open None
urban_2015_vp.docx 23.37Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account