Analýza řízení pracovního výkonu zaměstnanců ve firmě SPUR a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza řízení pracovního výkonu zaměstnanců ve firmě SPUR a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matošková, Jana
dc.contributor.author Vrbová, Valerie
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:26Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:26Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32232
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou řízení pracovního výkonu zaměstnanců ve firmě SPUR a.s. Cílem teoretické části je zpracovat literární rešerši z oblasti řízení pracovního výkonu zaměstnanců a na jejím základě formulovat teoretická stanoviska pro zpracování části praktické. Cílem praktické části je analyzovat současný stav systému řízení pracovního výkonu zaměstnanců ve firmě SPUR a.s., zhodnotit jeho přednosti a nedostatky a navrhnout řešení na zlepšení stávající situace. V rámci analýzy je využito kvalitativního výzkumu formou rozhovorů. Závěr bakalářské práce patří návrhu na zlepšení stávající situace, která obsahuje i nákladové položky a rizika související se zavedením změn.
dc.format 80 s.
dc.format.extent 5513935
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Pracovní výkon cs
dc.subject řízení pracovního výkonu cs
dc.subject hodnocení pracovního výkonu cs
dc.subject odměňování pracovníků cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject Work Performance en
dc.subject Work Performance Management en
dc.subject Motivation en
dc.subject Evaluation of Employees en
dc.subject Personal Development en
dc.subject Education en
dc.title Analýza řízení pracovního výkonu zaměstnanců ve firmě SPUR a.s.
dc.title.alternative The Analysis of Performance Management in the Firm SPUR a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bejtkovský, Jiří
dc.date.accepted 2015-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelar´s paper deal with the analyze of the Performance Management in the Firm SPUR a. s. The aim of the theoretical part is to conduct a literary research in the performance management and on its basis to formulate theoretical statements for the practical part. The aim of the practical part is to analyze the present state in the system of performance management in the firma SPUR a.s. and to evaluate its strengths and weaknesses. A qualitative research interviews are used within the scope of the analysis. The conclusion of the bachelor´s paper suggests some improvements of the current situation, including cost items and risks that are related with the implementation.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35198
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
vrbová_2015_dp.pdf 5.258Mb PDF View/Open None
vrbová_2015_op.docx 27.15Kb Unknown View/Open None
vrbová_2015_vp.docx 27.10Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account