[NEOBHÁJENO] Sociální sítě - jejich využití pro malé a střední firmy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Sociální sítě - jejich využití pro malé a střední firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Končitíková, Gabriela
dc.contributor.author Chrástek, Martin
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:27Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:27Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32235
dc.description.abstract Cílem předložené bakalářské práce je analyzovat potenciál a možnosti propagace malých a středních firem přes sociální sítě. Teoretická část představuje nejvíce využívané sociální sítě v České republice i ve světě vhodné pro marketingové účely. Dále vysvětluje, jak by firmy měly postupovat při získávání zákazníků placenou i neplacenou formou, jak s nimi komunikovat a jak o své zákazníky pečovat. Cílem praktické části je získat, pomocí dotaz-níkového šetření, informace o současném stavu uživatelů sociálních sítí a posoudit, zda je prostředí sociálních sítí vhodné pro účely marketingových komunikací se zákazníky. V návaznosti na dotazníkové šetření jsem formuloval několik cílů, které jsou důležité z hlediska internetového marketingu. Dílčím cílem je stručné představení vybrané firmy, jejich aktivit a především analýza její marketingové komunikace. Dalším dílčím cílem praktické části je navržení řešení pro vyšší účinnost marketingové komunikace na sociál-ních u vybrané firmy a také návrh na zlepšení marketingové komunikace u příbuzných firem z daného oboru.
dc.format 62
dc.format.extent 1711888
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální sítě cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject Facebook cs
dc.subject Twitter cs
dc.subject webhosting cs
dc.subject Social networks en
dc.subject marketing communication en
dc.subject Facebook en
dc.subject Twitter en
dc.subject webhosting en
dc.title [NEOBHÁJENO] Sociální sítě - jejich využití pro malé a střední firmy
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Social Networks - Use for Small and Medium Companies
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kramoliš, Jan
dc.date.accepted 2015-06-01
dc.description.abstract-translated The aim of this bacherol thesis is to analyse the potential and possibilities of promotion of small and middle-sized companies via social networks. The theoretical part presents the most common social networks in the Czech Republic and in the world suitable for marke-ting. Furthermore it explains what the companies should do to get new clients either in a paid way or free of charge, how to communicate with them and how to care about their customers. The aim of my practical part is to get some information about current state of social network users and evaluate if the social networking is suitable for marketing communication with customers. This was done by means of a questionnaire. As soon as the questionnaire was completed, I set some goals, which are important in terms of internet marketing. Another goal is to introduce the chosen company and its business and mainly analysis of its marketing communication. Next step is to suggest a solution for a better marketing communication on social networks of this company and also a suggestion how to improve marketing communication of similar companies.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35234
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2015-05-15
local.subject internetová reklama cs
local.subject internet advertising en


Files in this item

Files Size Format View Description
chrástek_2015_dp.pdf 1.632Mb PDF View/Open None
chrástek_2015_op.docx 27.44Kb Unknown View/Open None
chrástek_2015_vp.docx 29.49Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account