Využití marketingových nástrojů ve firmě HANÁK NÁBYTEK, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití marketingových nástrojů ve firmě HANÁK NÁBYTEK, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Hanáková, Veronika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:28Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:28Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32245
dc.description.abstract Cílem této práce je zpracovat informace, které se týkají problematiky tvorby marketingo-vých nástrojů a následné interpretace zjištěných poznatků. Práce analyzuje jednotlivé složky marketingového mixu, a předkládá doporučení pro jejich aplikaci. Dalším cílem je využití reálného marketingového výzkumu prováděného marketingovou společností, kte-rý následně slouží k tvorbě marketingové strategie ve společnosti HANÁK NÁBYTEK, a.s. Práce obsahuje jednotlivá doporučení týkající se následné im-plementace marketingových zjištění do praxe ve společnosti HANÁK NÁBYTEK, a.s.
dc.format 71 s. (101 752 znaků)
dc.format.extent 2390863
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject reklama cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject marketing en
dc.subject marketing research en
dc.subject commercial en
dc.subject communication en
dc.subject analysis SWOT en
dc.subject analysis PEST en
dc.title Využití marketingových nástrojů ve firmě HANÁK NÁBYTEK, a.s.
dc.title.alternative Application of Marketing Tools in the Company HANÁK NÁBYTEK, a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rajnoch, Tomáš
dc.date.accepted 2015-06-01
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to process the information related to the issue of marke-ting tools creation and the following interpretation of its findings. The thesis analy-zes the individual parts of marketing mix and provides recommendations for their utili-zation. Another objective of the thesis is the utilization of a real marketing research con-ducted by a marketing company, which is consequently applied to creation of a marketing strategy in the HANÁK NÁBYTEK, a.s. company. The bachelor thesis contains individu-al recommendations concerning subsequent impementation of marketing findings into practice in HANÁK NÁBYTEK, a.s.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35288
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
hanáková_2015_dp.pdf 2.280Mb PDF View/Open None
hanáková_2015_op.docx 23.13Kb Unknown View/Open None
hanáková_2015_vp.docx 21.92Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account