Analýza řízení lidských zdrojů ve společnosti XYZ s.r.o. na základě komparace s řízením lidských zdrojů ve společnosti Baťa a.s. do roku 1945

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza řízení lidských zdrojů ve společnosti XYZ s.r.o. na základě komparace s řízením lidských zdrojů ve společnosti Baťa a.s. do roku 1945

Show simple item record

dc.contributor.advisor Končitíková, Gabriela
dc.contributor.author Králíková, Jana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:28Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:28Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32246
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je analýza řízení lidských zdrojů ve společnosti XYZ s.r.o. na základě komparace s řízením lidských zdrojů ve společnosti Baťa a.s. do roku 1945. V teoretické části bakalářské práce jsou vymezeny klíčové poznatky z řízení lidských zdrojů se zaměřením na získávání, výběr, přijímání a adaptaci zaměstnanců. V praktické části jsou analyzovány procesy zaměřené na získávání, přijímání, výběr a adaptaci zaměstnanců ve společnosti Baťa a.s. do roku 1945 a ve společnosti XYZ s.r.o. Ze zjištěných údajů je následně provedena komparace. Na základě srovnání zjištěných poznatků z uvedených oblastí řízení lidských zdrojů jsou v závěru bakalářské práce stanoveny návrhy a doporučení pro společnost XYZ s.r.o.
dc.format 65 s. (80 047 znaků)
dc.format.extent 1884480
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject získávání cs
dc.subject výběr cs
dc.subject přijímání cs
dc.subject adaptace cs
dc.subject Baťa a.s cs
dc.subject Human resource management en
dc.subject Recruitment en
dc.subject Selection en
dc.subject Admission en
dc.subject Adaptation en
dc.subject Bata a.s en
dc.title Analýza řízení lidských zdrojů ve společnosti XYZ s.r.o. na základě komparace s řízením lidských zdrojů ve společnosti Baťa a.s. do roku 1945
dc.title.alternative Analysis of Human Resource Management in the Company XYZ s.r.o. Based on Comparison with Human Resource Management in the Company Bata a.s. up to 1945
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Jaroslav
dc.date.accepted 2015-06-01
dc.description.abstract-translated The subject of the bachelor's thesis is analysis of human resource management in the company XYZ s.r.o. based on comparison with human resource management in the company Bata a.s. up to 1945. In the theoretical part of the thesis key theoretical knowlege of human resource management focus on recruitment, selection, admission and adaptation of employees are identified. In the practical part processes aimed on recruitment, selection, admission and adaptation of employees in the company Bata a.s. up to 1945 and in the company XYZ s.r.o. are analyzed. Subsequently it is made comparison from the ascertained data. Based on the comparison of findings from those areas of human resource management proposals and recommendations for company XYZ s.r.o are set at the end of the bachelor's thesis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35290
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
králíková_2015_dp.pdf 1.797Mb PDF View/Open None
králíková_2015_op.docx 28.70Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account