Projekt financování investičního záměru města Slavičín z fondu Evropské unie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt financování investičního záměru města Slavičín z fondu Evropské unie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pastuszková, Eliška
dc.contributor.author Čechová, Dana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:34Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:34Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32281
dc.description.abstract CCílem mé diplomové práce je navrhnout vhodné řešení pro financování investičního záměru města Slavičín. Teoretická část se zaměřuje na charakteristiku obcí obecně, specifika v oblasti rozpočtu a financování. Práce dále obsahuje vybrané ukazatele finanční analýzy a základní popis strukturální a regionální politiky Evropské unie. Analytická část je věnována socioekonomické analýze města Slavičín, finanční analýze rozpočtu města za léta 2010 - 2014 se zaměřením na dosavadní čerpání dotačních prostředků. Praktická část pokračuje vypracováním investičního záměru města včetně návrhu nejvhodnějšího způsobu jeho financování. Dále popíšu jaké podmínky a závazky městu vyvstanou v případě přijetí úvěru k financování investičního záměru.
dc.format 116 s. (152 853 znaků)
dc.format.extent 5517091
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject obec cs
dc.subject rozpočet obce cs
dc.subject veřejné finance cs
dc.subject dotace cs
dc.subject strukturální fondy EU cs
dc.subject investiční záměr cs
dc.subject municipality en
dc.subject municipality budget en
dc.subject public finance en
dc.subject subsidies en
dc.subject EU structural funds en
dc.subject investment plan en
dc.title Projekt financování investičního záměru města Slavičín z fondu Evropské unie
dc.title.alternative Project of Financing of the Investment Plan in Slavičín from EU Funds
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rada, Pavel
dc.date.accepted 2015-05-27
dc.description.abstract-translated The aim of my thesis is to propose a suitable solution for funding an investment plan of the town Slavičín. The theoretical part focuses on the characteristics of communities in general, the specifics of the budget and financing itself. The work also incorporates selected indicators of financial analysis and description of the basic structural and regional policy of the European Union. The analytical part is devoted to the socio-economic analysis of the town Slavičín, financial analysis of the city budget for the years 2010 - 2014 focusing on a current utilization of grant funds. The practical part continues with developing an investment plan, including an optimal manner of its financing. Subsequently I am going to describe what conditions and obligations of the city will arise provided that the city takes a loan to finance the investment plan.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35576
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
čechová_2015_dp.pdf 5.261Mb PDF View/Open None
čechová_2015_op.pdf 1.651Mb PDF View/Open None
čechová_2015_vp.docx 22.84Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account