Analýza efektivnosti rozšíření výroby ve firmě Čokoládovna Carletti, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza efektivnosti rozšíření výroby ve firmě Čokoládovna Carletti, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozubíková, Ludmila
dc.contributor.author Holomková, Iveta
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:35Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:35Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32287
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením ekonomické efektivnosti plánované investice společnosti Carletti s. r. o. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o investicích a o způso-bech hodnocení jejich efektivnosti. V praktické části je přiblížena stávající situace společ-nosti a její potřeba investičního projektu. Následuje vypracování očekávaných peněžních toků spojených s investicí v průběhu pořízení a po celou dobu životnosti. V poslední části jsou tyto toky vyhodnoceny jednotlivými metodami hodnocení efektivnosti investic (čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti, rentabilita investice). V závěrečných doporučeních jsou shrnuty výsledky metod a na základě nich vyhotoveno doporučení k realizaci investičního projektu.
dc.format 62 s. (61 123 znaků)
dc.format.extent 2550034
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject investice cs
dc.subject peněžní toky cs
dc.subject efektivnost investice cs
dc.subject metody hodnocení investic cs
dc.subject výnosnost cs
dc.subject investment en
dc.subject cash flow en
dc.subject investment efficiency en
dc.subject investment evaluation methods en
dc.subject profitability en
dc.title Analýza efektivnosti rozšíření výroby ve firmě Čokoládovna Carletti, s.r.o.
dc.title.alternative The Analysis of Effectiveness of Production Expansion in the Company Čokoládovna Carletti, s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šafránková, Eva
dc.date.accepted 2015-06-02
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the evaluation of economic efficiency of the planned investment company Carletti Ltd. The theoretical part summarizes the findings of investments and ways of evaluating their effectiveness. The practical part introduces the current situation of the company and its need for investment project. Following part contains development of the expected cash flows associated with the investment during the acquisition and through-tout life. In the last part, these flows are evaluated by different methods of assessing the effectiveness of investments (net present value, internal rate of return, playback period, return on investment). The final recommendations are summarized results of the methods and drawn on the basis of their recommendations on the implementation of the investment project.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35604
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
holomková_2015_dp.pdf 2.431Mb PDF View/Open None
holomková_2015_op.docx 25.63Kb Unknown View/Open None
holomková_2015_vp.docx 42.91Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account