Analýza marketingového komunikačního mixu firmy Technodat, CAE - systémy, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza marketingového komunikačního mixu firmy Technodat, CAE - systémy, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Durďáková, Jana
dc.contributor.author Dráb, Jiří
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:36Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:36Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32292
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je Analýza marketingového komunikačního mixu firmy Technodat, CAE - systémy, s.r.o. Cílem práce je popsání a analýza dosavadní stavu marketingového komunikačního mixu, dále pak návrhy ke zlepšení tohoto mixu. Teoretická část je rozdělena na krátký úvod do marketingu, úvod do marketingového mixu a v poslední části se zabývá jednotlivými částmi komunikačního mixu a jejich popisu. V úvodu praktické části je představena analyzovaná společnost Technodat, CAE - systémy, s.r.o. V další části je poté provedena analýza marketingového a komunikačního mixu společnosti za pomocí SWOT analýzy a dotazníkového šetření. Na závěr s přihlédnutím k SWOT analýze a na základě výsledků dotazování a celkové pochopení situace firmy jsou sestaveny návrhy ke zlepšení komunikačního mixu a posílení marketingu společnosti.
dc.format 72 s.
dc.format.extent 3410031
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Marketing en
dc.subject Marketing mix en
dc.subject Communication mix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza marketingového komunikačního mixu firmy Technodat, CAE - systémy, s.r.o.
dc.title.alternative Analysis of the Marketing Communication Mix of the Company Technodat, CAE - systémy, s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Křížek, Michal
dc.date.accepted 2015-06-01
dc.description.abstract-translated The theme of my thesis is the analysis of marketing communication activities of the com-pany Technodat, CAE - Systems, s.r.o. The aim is to describe and analyze the current state of all marketing activities, as well as to come up with suggestions for improvement. The theoretical part is divided into a short introduction to marketing, an introduction of what marketing mix stands for and its last part, which focuses on explaining individual communication mix aspects. The practical part of this thesis introduces the company Technodat, CAE - Systems, s.r.o. and its activities. Furthermore it analyzes the marketing and commu-nication mix by means of a SWOT analysis and an opinion survey. Taking the SWOT analysis and survey results into account, and based on an overall understanding of the company's situation, the conclusion of this thesis compiles suggestions to improve the overall communication mix and increase the company's marketing efficiency.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35630
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
dráb_2015_dp.pdf 3.252Mb PDF View/Open None
dráb_2015_op.pdf 848.6Kb PDF View/Open None
dráb_2015_vp.docx 26.75Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account