Analýza strategie vstupu firmy XY, s.r.o. na český trh

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza strategie vstupu firmy XY, s.r.o. na český trh

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petržela, Tomáš
dc.contributor.author Horniaková, Kristína
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:38Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:38Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32302
dc.description.abstract Táto bakalárska práca si kladie za cieľ analýzu stratégie vstupu firmy XY, s. r. o. na český trh. Bakalárska práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť je zameraná na teoretické vymedzenie definícii z oblasti strategického marketingu, foriem vstupu na zahraničný trh a analýz skúmajúcich vnútorné a vonkajšie prostredie firmy. Praktická časť pozostáva z predstavenia firmy a jej marketingového mixu, uskutočnenej PEST a SWOT analýzy a Porterovho modelu piatich konkurenčných síl. Záver práce je za-meraný na zhodnotenie výsledkov vykonaných analýz a na navrhnutie vhodnej stratégie pre firmu so všetkými dôležitými náležitosťami pri vstupe na český trh.
dc.format 86
dc.format.extent 1930203
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject SWOT cs
dc.subject IFE a EFE matica cs
dc.subject PEST cs
dc.subject Porterov model cs
dc.subject formy vstupu cs
dc.subject marketing mix en
dc.subject SWOT en
dc.subject IFE and EFE matrix en
dc.subject PEST en
dc.subject Porter´s model en
dc.subject entry strategies en
dc.title Analýza strategie vstupu firmy XY, s.r.o. na český trh
dc.title.alternative The Analysis of Entry Strategy of Company XY, s.r.o. at the Czech Market
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vydrová, Janka
dc.date.accepted 2015-06-01
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to analyze the market entry strategy of XY, s. r. o. to the Czech market. The thesis is divided to theoretical and practical parts. The theoretical part is fo-cused on definitions of Strategic Marketing, types of market entry to a foreign market and the analysis of its internal and external business environment. The practical part con-sists of the introduction of the company and its marketing mix, Pest and SWOT analysis, and Porter's five forces analysis. The thesis results in the evaluation of findings from per-formed analyzes, and suggests an appropriate strategy with all the specifics of market entry to the Czech Republic.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35679
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
horniaková_2015_dp.pdf 1.840Mb PDF View/Open None
horniaková_2015_op.docx 23.43Kb Unknown View/Open None
horniaková_2015_vp.docx 28.74Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account