Analýza marketingových nástrojů pro zvýšení ochrany seniorů na nákupních akcích

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza marketingových nástrojů pro zvýšení ochrany seniorů na nákupních akcích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Magdálková, Adéla
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:39Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:39Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32304
dc.description.abstract Tato bakalářská práce analyzuje marketingové nástroje s cílem zvýšení ochrany seniorů na předváděcích akcích. Teoretická část práce pojednává o marketingovém mixu, nákupním chování a cíleném marketingu. Důraz je kladen na rozbor marketingových nástrojů v oblasti předváděcích akcí. Praktická část je zaměřena na charakteristiku vybraných společností zabývající se prodejem výrobků a služeb na předváděcích akcích. Dále obsahuje analýzu současného stavu nákupního chování seniorů na nákupních akcích pomocí dotazníkového šetření. V závěřu práce jsou uvedeny návrhy a doporučení, která mohou vést ke zvýšení ochrany seniorů na nákupních akcích.
dc.format 64 s. (97 839 znaků)
dc.format.extent 2122058
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingové nástroje cs
dc.subject předváděcí akce cs
dc.subject segmentace trhu cs
dc.subject společnost BECK cs
dc.subject marketing tools en
dc.subject demonstrations en
dc.subject market segmentation en
dc.subject BACK company en
dc.title Analýza marketingových nástrojů pro zvýšení ochrany seniorů na nákupních akcích
dc.title.alternative Analysis of Marketing Tools to Increase Seniors' Protection on Shopping Events
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Snopek, Lukáš
dc.date.accepted 2015-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis was analyzes of marketing tools to increase protection for seniors on demonstrations. The theoretical part treats about marketing mix, shopping beha-vior and targeted marketing. Emphasis was placed on the analysis of marketing tools in the demonstrations. The practical part was focused on the characteristics of selected companies focused in selling products and services on demonstrations. It also contains an analysis of the actual state of the shopping behavior of seniors to shopping events via questionnaire. At the close of the thesis were stated suggestions and recommendations which can lead to increased protection for seniors shopping events.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35714
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
magdálková_2015_dp.pdf 2.023Mb PDF View/Open None
magdálková_2015_op.pdf 250.6Kb PDF View/Open None
magdálková_2015_vp.docx 21.92Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account