Analýza rizik turistických zájezdů do vybrané turistické destinace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza rizik turistických zájezdů do vybrané turistické destinace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomaštík, Marek
dc.contributor.author Mikulčík, Petr
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:48Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:48Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32354
dc.description.abstract Tato bakalářská práce zpracovává a hodnotí rizika, která hrozí turistům při návštěvě Albánie. Práce je rozdělena na dvě hlavní části a to teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá definicí analýzy rizik a cestovního ruchu. Praktická část nám představuje západní Balkán, prostředí, do něhož Albánie spadá, emancipaci Albánců v okolních státech mimo Albánii a samozřejmě samotnou destinaci Albánii. Dále jsou analyzována rizika hrozící turistům pomocí zvolené metodiky a charakterizována bezpečnost v této zemi.
dc.format 66 s (67 077 znaků)
dc.format.extent 3317943
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject destinace cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject Albánie cs
dc.subject risk analysis en
dc.subject destination en
dc.subject tourism en
dc.subject Albania en
dc.title Analýza rizik turistických zájezdů do vybrané turistické destinace
dc.title.alternative Risk Analysis of Package Tours To Selected Tourist Destination
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Konečný, Jiří
dc.date.accepted 2015-06-17
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis handles and evaluates the risks, that can be potential for a tourists during visiting to Albania. The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. Theoretical part follow up the definitions of risk analysis and tourism. Practical part represents the wester Balkans and surroudings, that is part of Albania, emancipation of Albanians in other states outside Albania and of course the destination Albania. There are also analyzed the potential risks posed to tourists using the chosen method and characterized security in this country.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36004
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
mikulčík_2015_dp.pdf 3.164Mb PDF View/Open None
mikulčík_2015_op.pdf 245.0Kb PDF View/Open None
mikulčík_2015_vp.pdf 38.49Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account