Návrh využití biobází v ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh využití biobází v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hurta, Josef
dc.contributor.author Vaněk, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-15T00:55:56Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:13Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3236
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je analýza možností využití biomasy pro energetické účely na území České republiky. Práce je rozdělena na dva samostatné celky. V první části je provedena z dostupných zdrojů literární rešerše, ve které jsou uvedeny základní pojmy týkající se tématu biomasy a jejího rozčlenění. V části praktické jsou řešeny způsoby získávání energie z biomasy, analýza současného pěstování biomasy pro energetické účely s následným výčtem a popisem jednotlivých rostlin a podpory státu zemědělci v pěstování biomasy za nepotravinářskými účely. V závěru práce jsou navrhnuta možná řešení a doporučení pro současný stav pěstování biomasy pro nepotravinářské účely. cs
dc.format 75 s., 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2088848 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2009
dc.subject Biomasa cs
dc.subject Rychlerostoucí dřeviny cs
dc.subject byliny pro energetické účely cs
dc.subject energie z biomasy cs
dc.subject analýza cs
dc.subject podpora zemědělce cs
dc.subject Biomass en
dc.subject fast growing species en
dc.subject herbs for energetic purposes en
dc.subject energy from biomass en
dc.subject analysis en
dc.subject support for farmer en
dc.title Návrh využití biobází v ČR cs
dc.title.alternative Project of exploitation biobases in Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vráblík, Miroslav
dc.date.accepted 2007-06-13
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor thesis is an analysis of possible usage biomass for energetic purposes in the Czech Republic. The thesis consists of two main parts. In the first part is made background research from available resources of literature, which includes main notions about biomass and its segmentation. The practical part solves ways to reach the energy from biomass, assessment present raising biomass for energetic purposes with resulting specification of each plant and supports to farmers given by state for prosecution biomass for other than food reason. In the finale of the work are suggested possible resolutions and recommendations for present situation of prosecution biomass for other than food purposes. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5580
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vaněk_2007_bp.pdfBlocked 1.992Mb PDF View/Open
vaněk_2007_vp.doc 247Kb Microsoft Word View/Open
vaněk_2007_op.doc 253Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account