Povrchově aktivní látky produkované mikroorganismy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Povrchově aktivní látky produkované mikroorganismy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rudolf, Ondřej
dc.contributor.author Vizentová, Denisa
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:53Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:53Z
dc.date.issued 2015-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32373
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o povrchově aktivních látkách produkovaných mikroorga-nismy. V úvodu je shrnuto přehledné rozdělení a popis jednotlivých povrchově aktivních látek. Práce se také zabývá využitím jak v kosmetice, tak v průmyslu. Dále je zaměřena na výhody a nevýhody povrchově aktivních látek produkovaných mikroorganismy ve srovnání se syntetickými povrchově aktivními látkami. Poslední část je zaměřena na možné perspek-tivy v budoucnosti.
dc.format 33
dc.format.extent 1824188
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject povrchově aktivní látky cs
dc.subject mikroorganismy cs
dc.subject biosurfaktanty cs
dc.subject surfactants en
dc.subject microorganisms en
dc.subject biosurfactants en
dc.title Povrchově aktivní látky produkované mikroorganismy
dc.title.alternative Surfactants Produced by Microorganisms
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sedlaříková, Jana
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with surfactants produced by microorganisms. In the introduc-tion a clean classification and description of each surfactant were summarized. Thesis deals also with the use in cosmetics and industry as well. Next, it is focused on the advantages and disadvantages of the surfactants produced by microorganisms in comparison with syn-thetic surfactants. The last part focuses on possible perspectives in the future.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Cosmetics and Production Detergent en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 36614
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
vizentová_2015_dp.pdf 1.739Mb PDF View/Open None
vizentová_2015_op.pdf 527.7Kb PDF View/Open None
vizentová_2015_vp.pdf 163.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account