Rozbor současného stavu v oblasti rádiových frekvencí pro mobilní telefonní sítě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozbor současného stavu v oblasti rádiových frekvencí pro mobilní telefonní sítě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíšilík, Martin
dc.contributor.author Stössel, Roman
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:53Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:53Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32376
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá rozborem současného stavu v oblasti rádiových frekvencí pro mobilní telefonní sítě v ČR. V teoretické části jsou popsány technické prostředky, které slouží k zajištění chodu mobilních sítí v ČR. Sem spadá popis vývoje prvních mobilních sítí, systému GSM a UMTS. Praktická část je rozdělena na čtyři části. První část je zaměřena na analýzu současného stavu přidělených frekvencí a kanálů pro jednotlivé operátory v ČR. Druhá část se zabývá zhodnocením celkové datové propustnosti současných mobilních sítí. Třetí část popisuje nové směry vývoje v oblasti mobilních sítí, konkrétně pro systém LTE a LTE-A. Poslední čtvrtáčást je zaměřena na vytvoření simulací digitálních modulací v prostředí Wolfram Matematica. Výsledky těchto simulací budou nakonec porovnány dle svých specifických vlastností.
dc.format 141 s.
dc.format.extent 3023772
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rádiové frekvence cs
dc.subject GSM cs
dc.subject UMTS cs
dc.subject GPRS cs
dc.subject EDGE cs
dc.subject HSPA cs
dc.subject LTE cs
dc.subject LTE-A cs
dc.subject digitální modulace cs
dc.subject simulace modulací cs
dc.subject GMSK cs
dc.subject PSK cs
dc.subject QAM cs
dc.subject Wolfram Mathematica cs
dc.subject radio frequency en
dc.subject GSM en
dc.subject UMTS en
dc.subject GPRS en
dc.subject EDGE en
dc.subject HSPA en
dc.subject LTE en
dc.subject LTE-A en
dc.subject digital modulation en
dc.subject simulation modulation en
dc.subject GMSK en
dc.subject PSK en
dc.subject QAM en
dc.subject Wolfram Mathematica en
dc.title Rozbor současného stavu v oblasti rádiových frekvencí pro mobilní telefonní sítě
dc.title.alternative Analysis of the Current Situation in the Field of Radio Frequencies for Mobile Telephone Networks
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Stránský, Radim
dc.date.accepted 2015-06-01
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the analysis of the current state in the field of radio frequencies for mobile telephone networks in the Czech Republic. The theoretical part describes the technical means used to ensure the operation of mobile networks in the Czech Republic. This includes a description of the development of the first mobile networks of GSM and UMTS. The practical part is divided into four parts. The first part focuses on the analysis of the current state of allocated frequencies and channels for each of the operators in the Czech Republic. The second part deals with the evaluation of the overall data throughput rate of today's mobile networks. The third section describes new development trends in mobile networks, specifically for the LTE and LTE A systems. The final part is focused on creating simulations of digital modulations in Wolfram Matematica program. The results of these simulations are then compared with each other according to their specific properties.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36662
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
stössel_2015_dp.zip 2.883Mb Unknown View/Open None
stössel_2015_op.pdf 162.9Kb PDF View/Open None
stössel_2015_vp.pdf 180.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account