Krystalizační chování kopolymerů poly(1-butenu)

DSpace Repository

Language: English čeština 

Krystalizační chování kopolymerů poly(1-butenu)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Beníček, Lubomír
dc.contributor.author Knotková, Monika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:54Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:54Z
dc.date.issued 2015-01-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32379
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá pozorováním krystalizačního chování homopolymeru poly(1-butenu) DP 0401M a jeho kopolymerů DP 9217M, PB 8340M a PB 8640M pomocí diferenciální snímací kalorimetrie. Byla provedena neizotermální krystalizace a následné tání při různých rychlostech u všech materiálů a byla vyhodnocena kinetika krystalizace. V případech, kdy nebyl pozorován pík krystalizace, byl následně při ohřevu pozorován jev známý jako studená krystalizace. Byla použita Kissingerova metoda ke zjištění krystalizační aktivační energie.
dc.format 84 s. (64 594 znaků)
dc.format.extent 3443702
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Isotaktický poly cs
dc.subject 1-buten cs
dc.subject náhodné 1-buten/etylenové kopolymery cs
dc.subject neizotermní krystalizace cs
dc.subject diferenciální skenovací kalorimetrie cs
dc.subject Isotactic poly en
dc.subject butene-1 en
dc.subject random butene-1/ethylene copolymers en
dc.subject non-isothermal crystallization en
dc.subject differential scanning calorimetry en
dc.title Krystalizační chování kopolymerů poly(1-butenu)
dc.title.alternative Crystallization Behavior of Poly(1-butene) copolymers
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Petr
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated Master thesis deals with crystallization behavior of poly(butene-1) homopolymer DP 0401M and his copolymers DP 9217M, PB 8340M and PB 8640M using a differential scanning calorimetry. It was performed non-isothermal crystallization and subsequent melting at different rates for all materials and it was evaluated kinetics of crystallization. In cases where the crystallization peak was not observed, was subsequently observed phenomenon known as cold crystallization during heating. Kissenger method was used to detect the crystallization activation energy.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 36704
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
knotková_2015_dp.pdf 3.284Mb PDF View/Open None
knotková_2015_op.pdf 207.0Kb PDF View/Open None
knotková_2015_vp.docx 70.80Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account