Marketingová komunikace art kavárny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingová komunikace art kavárny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačuvčík, Radim
dc.contributor.author Kaleta, Miroslav
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:55Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:55Z
dc.date.issued 2015-01-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32385
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací nově vzniklé kavárny Café Čítárna s aktivním kulturním programem. V teoretické části se zaměřuje na oblast marketingu v oblasti služeb a kultury, marketingovou komunikaci a její specifika v oblasti kultury, ale také na brandbuilding. Vzhledem k tomu, že Café Čítárna v rámci praktické a projektové části reálně vzniká, je cílem praktické části zhodnotit konkurenci v oblasti brandu a webových stránek, identifikovat vlastní silné a slabé stránky a definovat vlastní cílové skupiny. Dále se práce zaobírá kvalitativním šetřením za využití skupinového rozhovoru. Z analýzy kvalitativního šetření dále proběhl sběr primárních dat pomocí kvantitativního šetření formou dotazníku. Ze zjištěných dat v rámci analytické části se v projektové sekci práce přesune k tvorbě corporate identity Café Čítárna, navazujících propagačních materiálů, webových stránek a návrhů aktuální i dlouhodobou marketingovou komunikaci.
dc.format 85 s. (99 714 znaků)
dc.format.extent 2462228
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kultura cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketing hudby a umění cs
dc.subject kavárna cs
dc.subject culture en
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing of music and art en
dc.subject coffehouse en
dc.title Marketingová komunikace art kavárny
dc.title.alternative The Marketing Communication of an Art Cafe
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Göttlichová, Marcela
dc.date.accepted 2015-05-18
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on marketing communication of newly established Café Čítárna, that came with active cultural events. Theoretical part covery marketing in field of services and culture, marketomg communication's specifics in cultural field and brandbuilding. Based on fact, that Café Čítárna starts it existence based on practical and project's part, main goal is to evaluate competitor's brand and website, identify own strong and weak points and define own target groups. Moreover, thesis focus on qualitative research by using focus group method. Based on the results, quantitative resesarch including primary data collection takes place, using questionnaire. Thesis then continue from collected data in analytic part and starts with coporate identity creation, followed by promotional materials, website and drafts for current and long-term marketing communication.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36978
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
kaleta_2015_dp.pdf 2.348Mb PDF View/Open None
kaleta_2015_op.doc 206Kb Unknown View/Open None
kaleta_2015_vp.doc 152Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account