Výživa při poruchách metabolismu vápníku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výživa při poruchách metabolismu vápníku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Velichová, Helena
dc.contributor.author Hísková, Lenka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:55Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:55Z
dc.date.issued 2015-02-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32388
dc.description.abstract Bakalářská práce "Výživa při poruchách metabolismu vápníku" shrnuje současné poznatky o vápníku, především ve vztahu k výživě člověka. Zmiňuji jeho účinky na lidský organismus. Vedle skeletární funkce hraje vápník roli v mnoha dalších specializovaných procesech v těle, jako je sekrece neurotransmiterů, kontrakce svalů, srážení krve, trávení a mnoho dalších. Práce se dále zabývá nemocemi spojené s nedostatkem a nadbytkem vápníku, zdrojem vápníku a požadavky organizmu na vápník během vývoje. Závěr se věnuje výživovým doporučením při poruše metabolismu vápníku.
dc.format 68
dc.format.extent 2306080
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vápník cs
dc.subject hyperkalcémie cs
dc.subject hypokalcémie cs
dc.subject poruchy metabolismu cs
dc.subject calcium en
dc.subject hypercalcemia en
dc.subject hypocalcemia en
dc.subject calcium metabolic disorders en
dc.title Výživa při poruchách metabolismu vápníku
dc.title.alternative Nutrition at Calcium Metabolism Disorders
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Škrovánková, Soňa
dc.date.accepted 2015-06-16
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis "Nutrition at calcium metabolism disorders" summarizes current knowledge of calcium, related to human nutrition mainly. I present its effects on a human organism. In addition to skeletal function, calcium plays a role in many other specialized processes in the body such as the secretion of neurotransmitters, muscle contractions, blood clotting, digestive system and many others. The study also applies to diseases associated with a lack and an excess of calcium, calcium source and calcium requirements of the organism during evolution. The conclusion dedicates to dietary recommendations for calcium metabolism disorder.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Food Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 37189
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-04


Files in this item

Files Size Format View Description
hísková_2015_dp.pdf 2.199Mb PDF View/Open None
hísková_2015_op.pdf 546.6Kb PDF View/Open None
hísková_2015_vp.pdf 524.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account