Charakterizace roztoků tenzidů pomocí tenziometrie

DSpace Repository

Language: English čeština 

Charakterizace roztoků tenzidů pomocí tenziometrie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mráček, Aleš
dc.contributor.author Novák, Martin
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:57Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:57Z
dc.date.issued 2015-01-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32394
dc.description.abstract Práce je zaměřena na měření kritické micelární koncentrace (CMC) kationických a anio-nických tenzidů, konkrétně Hexadecyltrimethylammonium bromidu (CTAB), Benzethoni-um chloridu (BZCl) a Dodecylbenzen sulfonátu sodného (SDBS), v různých prostředích a teplotách. Jako základ pro porovnání výsledků s literaturou, a k měření závislosti na teplotě, byla zvolena de-ionizovaná voda. Dalším měřeným prostředím byl fyziologický roztok. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy tenzid, kritická micelární a kritická agregační koncentrace. Obecně jsou zde uvedeny teoretické předpoklady pro chování daných tenzidů v příslušných prostředích. Dále jsou diskutovány vybrané způsoby měření CMC a nakonec vypsán výběr nejdůležitějších vlastností daných tenzidů a možnosti jejich použití. Tyto tenzidy byly pro potřeby výzkumu měřeny pomocí metody Wilhelmyho destičky. Praktická část se zaměřuje na měření a vyhodnocení CMC za různých teplot a taktéž na určení Kraftovy teploty z daných dat.
dc.format 60 s. (9209 slov)
dc.format.extent 1945215
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject tenzid cs
dc.subject kritická micelární koncentrace cs
dc.subject kritická agregační koncentrace cs
dc.subject povrchově aktivní látky cs
dc.subject metody měření CMC cs
dc.subject Kraftova teplota cs
dc.subject surfactant en
dc.subject critical micelle concentration en
dc.subject critical aggregation concentration en
dc.subject surface active agents en
dc.subject CMC measurement methods en
dc.subject Krafft temperature en
dc.title Charakterizace roztoků tenzidů pomocí tenziometrie
dc.title.alternative Characterization of Surfactant Solution by Tensiometry
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Věra
dc.date.accepted 2015-06-19
dc.description.abstract-translated Aim of this work is to measure critical micelle concentration (CMC) of cationic and anionic tenzids, more precisely Hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB), Benzethonium chloride (BZCl) and Sodium dodecylbenzenesulphonate (SDBS), in different solvents and temperatures. As a base to compare results with literature, and to measure influence of temperature, de-ionized water was selected. Another solvente was saline. In theoretical part, notions such as surfactant, critical micellar and critical aggregation concentration are explained. General theoretical assumptions for behaviour in those solvents are listed. In addition, selected paths to measure CMC are discussed and in the end, list of most impor-tant properities of selected surfactants and their uses was listed. These surfactants were for needs of this research measured by Wilhelmy plate method. Experimental part is focused on measurements and evaluation of CMC in different temperatures and also to determine Krafft temperature from acquired datas.
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 37511
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-21


Files in this item

Files Size Format View Description
novák_2015_dp.pdf 1.855Mb PDF View/Open None
novák_2015_op.docx 76.90Kb Unknown View/Open None
novák_2015_vp.docx 74.96Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account