Analýza marketingového prostředí firmy MIPL značka Fajn

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza marketingového prostředí firmy MIPL značka Fajn

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačuvčík, Radim
dc.contributor.author Juza, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:31:19Z
dc.date.available 2010-07-13T11:31:19Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/323
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingového prostředí firmy. Pojednává zejména o segmentu spotřebitelů. Analyzuje jejich chování v závislosti na komunikaci společnosti s nimi. V teoretické části se práce věnuje obecnému popisu marketingového prostředí se spojitostí na "zmrzlinářský" trh. V praktické části jsou aplikovány teoretické poznatky na samotnou společnost MIPL. Práce poukazuje na řadu souvislostí mezi firmou, její komunikací a spotřebiteli. V závěru nabízí také možná východiska a řešení pro zlepšení působení společnosti na trhu. cs
dc.format 66 cs
dc.format.extent 1427146 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingové prostředí cs
dc.subject mikroprostředí cs
dc.subject makroprostředí cs
dc.subject trh cs
dc.subject zákazníci cs
dc.subject spotřebitelé cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject prostředníci cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject marketing environment en
dc.subject microenvironment en
dc.subject macroenvironment en
dc.subject marketplace en
dc.subject customer en
dc.subject consumer en
dc.subject competition en
dc.subject mediators en
dc.subject communication en
dc.title Analýza marketingového prostředí firmy MIPL značka Fajn cs
dc.title.alternative Marketing environment analisis of company MIPL - trademark Fajn en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Soukalová, Radomila
dc.date.accepted 2006-06-01
dc.description.abstract-translated This Bachelor Thesis is about marketing environment. It mainly treats of segmenting markets especialy about purchasing public. It analyse their behaviour depending on company communication. The theoretic part describe marketing environment in connection with "ice-cream" marketplace in global. The practical part apply theoretic findings to company MIPL. The thesis advert to many close relations between company, company communication and purchasing public. It argue for possible solutions and resolutions for better company working in the marketplace in the end. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2626
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
juza_2006_bp.pdf 1.361Mb PDF View/Open
juza_2006_vp.doc 71Kb Microsoft Word View/Open
juza_2006_op.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account