[NEOBHÁJENO] Eutanazie a společnost

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Eutanazie a společnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Fikrt, Martin
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:05Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:05Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32435
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je eutanazie a společnost. Toto téma jsem si zvolil z důvodu aktuálního kulturně - společenského problému, který se objevuje v současné, morálně a kulturně vyspělé společnosti 21. století, kde se často objevují protichůdné názory na poslední okamžiky života člověka, který se rozhodl odejít ze své fyzické existence, pro něj, důstojným způsobem. V teoretické části je mým cílem popis problematiky eutanazie v jednotlivých státech evropské a mimoevropské společnosti. Cílem je prozkoumat postoj společnosti z pohledu morálky, kultury a náboženství k eutanazii. Praktická část obsahuje kvantitativní výzkum technikou sběru dat formou dotazníku, protože cílem mé práce je zjistit, jak velká část pracovníků v sociálních službách je pro nebo proti eutanazii.
dc.format 49 s.
dc.format.extent 4711261
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject eutanazie cs
dc.subject aktivní eutanazie cs
dc.subject pasivní eutanazie cs
dc.subject nedobrovolná eutanazie cs
dc.subject asistovaná sebevražda cs
dc.subject prenatální eutanazie cs
dc.subject sociální eutanazie cs
dc.subject důstojná smrt cs
dc.subject euthanasia en
dc.subject active euthanasia en
dc.subject passive euthanasia en
dc.subject involuntary euthanasia en
dc.subject as-sisted suicide en
dc.subject prenatal euthanasia en
dc.subject social euthanasia en
dc.subject dying with dignity en
dc.title [NEOBHÁJENO] Eutanazie a společnost
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Euthanasia and Society
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polepilová, Renata
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated A This bachelor's thesis is concerned with euthanasia and society. It reflects on the cultural and social issue that presently emerges in a morally and culturally mature society of the 21st century. There are often contradictory views of the last moments in life of a man who, by his measure, decided to leave his physical existence with dignity. The theoretical part describes the subject of euthanasia with regard to European and non-European society. The objective is to introduce common attitudes towards euthanasia from the viewpoint of morality, culture and religion. The practical part is based on a survey, utilising quantitative questionnaire with aim to find out the ratio of social service workers who agree or disagree with euthanasia.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37596
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
fikrt_2015_dp.pdf 4.493Mb PDF View/Open None
fikrt_2015_op.docx 17.50Kb Unknown View/Open None
fikrt_2015_vp.doc 54.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account