Program rozvoje města - Uherský Brod

DSpace Repository

Language: English čeština 

Program rozvoje města - Uherský Brod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Kouřil, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-15T00:59:43Z
dc.date.available 2010-07-15T00:59:43Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3247
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zpracování Programu rozvoje města Uherský Brod. Program rozvoje je dokument, který koordinuje veřejné i soukromé aktivity demografického, ekono-mického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. cs
dc.format 106s., 35 s. příloh cs
dc.format.extent 2033306 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject město Uherský Brod cs
dc.subject program rozvoje města cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategické cíle rozvoje města cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject town of Uherský Brod en
dc.subject Project of Development of the town en
dc.subject regional development en
dc.subject sociological analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject stategical objectives of the development of the town en
dc.subject catalogue of projects en
dc.title Program rozvoje města - Uherský Brod cs
dc.title.alternative Project of Development of the town of Uherský Brod en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sušil, Hynek
dc.date.accepted 2007-01-29
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor's work is the processing of the Project of Development of the town of Uherský Brod. This Improvement Programme is a document that coordinates both, public and private activities of demographic, economic, social, cultural and ecologic character in the tlen district. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4610
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kouřil_2007_bp.pdfBlocked 1.939Mb PDF View/Open
kouřil_2007_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
kouřil_2007_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account