Komunikační strategie města Zlína v oblasti cestovního ruchu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikační strategie města Zlína v oblasti cestovního ruchu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Daňová, Dana
dc.contributor.author Svěráková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:31:32Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:01Z
dc.date.issued 2006-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/324
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje cestovního ruchu města Zlína a zejména možnostmi komunikace v této oblasti. Cílem práce je vypracovat účinnou komunikační strategii města Zlína v oblasti cestovního ruchu s přesahem pro celý region Zlínsko, jehož je město Zlín přirozeným, historickým, kulturním i společenským centrem. Samotnému návrhu komunikační strategie předchází analýza současné situace v oblasti cestovního ruchu, která zahrnuje SWOT analýzu města Zlína i analýzu nynější komunikace zlínského magistrátu v této oblasti. cs
dc.format 70 s., 3 s.obr.příloh. cs
dc.format.extent 1138095 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 11.05.2008
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject město Zlín cs
dc.subject komunikační strategie cs
dc.subject marketingový a komunikační mix cs
dc.subject tourism en
dc.subject the town Zlín en
dc.subject communication-strategy en
dc.subject marketing and communication-mix en
dc.title Komunikační strategie města Zlína v oblasti cestovního ruchu cs
dc.title.alternative Communication strategy of the town Zlin in the domain of tourism en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bačuvčík, Radim
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the problems of the development of the town Zlín, in particular with the communication-possibilities in this area. The aim of the work is to build an effective strategy for the communication of the town Zlín in the domain of tourism with an outcome that would comprise the whole region Zlínsko, of which the town Zlín is the natural, historic, cultural and social centre. The draft of the communication-strategy is preceded by the analysis of the contemporary situation in the tourism in this area which comprises the SWOT analysis of the town Zlín as well as the analysis of the present communication-situation pursued by the Zlín municipality in this area. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2793
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
svěráková_2006_dp.pdfBlocked 1.085Mb PDF View/Open
svěráková_2006_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
svěráková_2006_op.doc 75.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account