Sestavení účetní závěrky společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. a způsoby jejího zveřejňování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sestavení účetní závěrky společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. a způsoby jejího zveřejňování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vrána, Jaroslav
dc.contributor.author Čižmářová, Šárka
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:04:39Z
dc.date.available 2010-07-15T01:04:39Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3259
dc.description.abstract Obsahem mé bakalářské práce je účetní uzávěrka a závěrka společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. V účetní uzávěrce se zabývám jednotlivými činnostmi vedoucí k uzavírání účetních knih. K činnostem účetní uzávěrky patří zejména inventarizace, časové rozlišení, opravné položky, tvorba rezerv. Po uzavření všech účtů se následně zjišťuje výsledek hospodaření za účetní období. Vypočítá se daň z příjmu a sestaví daňové přiznání, které se musí spolu s účetní závěrkou odevzdat finančnímu úřadu. cs
dc.format 63 s. cs
dc.format.extent 2190114 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Účetní závěrka cs
dc.subject účetní uzávěrka cs
dc.subject sestavení účetní závěrky cs
dc.subject daň z příjmů cs
dc.subject hospodářský výsledek cs
dc.subject účetní období cs
dc.subject daňové přiznání cs
dc.subject Final statement en
dc.subject final accounts en
dc.subject making-up final accounts en
dc.subject income tax en
dc.subject economic result check en
dc.subject accounting period en
dc.subject tax return en
dc.title Sestavení účetní závěrky společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. a způsoby jejího zveřejňování cs
dc.title.alternative Making-up of the final account of the company Pozemní stavitelství Zlín a.s. and methods of its publication en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-24
dc.description.abstract-translated Abstract of my bachelorwork is a financial statement and the final accounts of company Pozemní stavitelství Zlín Co. In my financial statement I am engaged in individual activities which are heading to the financial accounting statement. Some procedures of financial statements is the inventory, time resolution, fines to cerrections, creations of back-ups. Final calculations of all accounts is followed by economic result check Upon the previous acconts period. Income tax is calculated and tax return is set, that has to be enclosed to the financial statement and passed to the revenue authority. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4668
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
čižmářová_2007_bp.pdfBlocked 2.088Mb PDF View/Open
čižmářová_2007_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open
čižmářová_2007_op.doc 59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account