Úloha Městské policie v prevenci kriminality a sociálně patologických jevů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Úloha Městské policie v prevenci kriminality a sociálně patologických jevů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kladníček, Milan cs
dc.contributor.author Kadlčáková, Pavla cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:17:24Z
dc.date.available 2010-07-15T01:17:24Z
dc.date.issued 2006-12-08 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3272
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na posouzení dosavadních aktivit statutárního města Zlína v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů prováděných či zajišťovaných orgánem obce - Městskou policií Zlín. Dále pak navrhuje optimální aktivity, které bude možné za-komponovat do projektových dokumentů na místní i vyšší územní úrovni tak, aby na jejich základě bylo možné ucházet se o účelové prostředky veřejných fondů či fondů Evropské Unie. cs
dc.format 66s., 29 s. příloh cs
dc.format.extent 1126071 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Prevence cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject projekt cs
dc.subject prevention en
dc.subject criminality en
dc.subject delict en
dc.subject project en
dc.title Úloha Městské policie v prevenci kriminality a sociálně patologických jevů cs
dc.title.alternative The task of the City Police in prevention criminality and the social pathology phenomena en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2007-01-16 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on analysing activities in the statutory city of Zlín in the prevention criminality and the social pathology phenomenons which are made or ensured by the City Police of the city of Zlín. Further to suggest optimum activities which will be possible to compose to project documents on local or higher territorial level into the way that on their base will be possible to seek for object subsance public estimate or funds of European Union. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4773
dc.date.assigned 2006-10-06 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kadlčáková_2007_bp.pdf 1.073Mb PDF View/Open
kadlčáková_2007_vp.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open
kadlčáková_2007_op.doc 44Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account