Charakterizace síťování bílkovinného hydrolyzátu polyethylenglykoldiglycidyletery

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Charakterizace síťování bílkovinného hydrolyzátu polyethylenglykoldiglycidyletery

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrnčiřík, Josef cs
dc.contributor.author Nosková, Radka cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:32:45Z
dc.date.available 2010-07-13T11:32:45Z
dc.date.issued 2006-05-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/328
dc.description.abstract Práce charakterizuje průběh síťování hydrolyzovaného kolagenu polyetylenglykoldiglycidylétery. Pozornost je věnována síťování a faktorům, které jej ovlivňují jako je koncentrace síťovadla, teplota a pH prostředí. Byly zjišťovány fixační indexy síťovaných vzorků a prováděno měření viskozit vodných roztoků rozpustných podílů síťovaných vzorků. Sledovány byly také změny v infračervených spektrech po reakci hydrolyzovaného kolagenu s epoxidy. cs
dc.format 62 s. cs
dc.format.extent 4214272 bytes cs
dc.format.mimetype application/msword cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Hykol E cs
dc.subject polyethylenglykoldiglycidyleter cs
dc.subject epoxidy cs
dc.subject síťování cs
dc.subject hydrolyzát kolagenu cs
dc.subject Hycol en
dc.subject polyethylenglycoldiglcidylethers en
dc.subject epoxides en
dc.subject cross-linking en
dc.subject protein hydrolysate en
dc.title Charakterizace síťování bílkovinného hydrolyzátu polyethylenglykoldiglycidyletery cs
dc.title.alternative Characterization of cross-linking protein hydrolisate by polyethylenglycoldiglycidylethers en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pšeja, Jiří cs
dc.date.accepted 2006-06-20 cs
dc.description.abstract-translated This thesis characterize running of cross-linking of colagen hydrolysate by polyethylenglycoldiglycidylethers. Main attention was appropriate to factors, which influences cross-linking for example concentration of epoxy compound, temperature and pH of system. Next was determination of fixation indexes of cross-linked samples and done viscosity measuring. Last part is about monitoring changes in FTIR spectrums after reaction of colagen hydrolysate with used epoxides. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 2881
dc.date.assigned 2006-02-20 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
nosková_2006_dp.doc 4.019Mb Microsoft Word View/Open
nosková_2006_vp.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open
nosková_2006_op.doc 36Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account