Projekt posílení konkurenceschopnosti firmy Vetropack Moravia Glass, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt posílení konkurenceschopnosti firmy Vetropack Moravia Glass, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Dobroslav
dc.contributor.author Urbanová, Miriam
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:23:40Z
dc.date.available 2010-07-15T01:23:40Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3291
dc.description.abstract Předložená diplomová práce řeší problematiku posílení konkurenceschopnosti firmy Vetropack Moravia Glass, a.s. Práce je rozčleněna do tří samostatných částí: do části teoretické, analytické a projektové. V teoretické části jsou formou literární rešerše nastíněny problémy a vysvětleny pojmy konkurenceschopnosti včetně jejich souvislostí. Analýza konkurenceschopnosti uváděné firmy je pak zpracovány za pomocí současných moderních přístupů jakými jsou: Porterova analýza pěti konkurenčních sil, BCG analýza, SWOT analýza a další. Na základě skutečností zjištěných analýzou, jsou v projektové části práce zpracovány návrhy opatření pro řešení posílení konkurenceschopnosti této firmy. cs
dc.format 91 s.,7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1706937 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Konkurenceschopnost cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterova analýza pěti konkurenčních sil cs
dc.subject projekt cs
dc.subject Competitiveness en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porters analysis of the five competitive strength en
dc.subject project en
dc.title Projekt posílení konkurenceschopnosti firmy Vetropack Moravia Glass, a.s. cs
dc.title.alternative Project of Vetropack Moravia Glass, a.s. competitiveness strengthen en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pilík, Michal
dc.date.accepted 2007-05-30
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on competitiveness strengthen of Vetropack Moravia Glass, a.s. The work is divided into three separate parts: theory, analysis and project. In theory part the problems are introduced in form of a search and terms of competitiveness including their connections are explained. Analysis of company competitiveness is compiled by current modern methods: Michael Porter's five forces competition theory model, BCG analysis, SWOT analysis and others. Based on facts discovered by analysis, proposals for strengthen of company competitivenes are shown in project part of this thesis. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6090
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
urbanová_2007_dp.pdfBlocked 1.627Mb PDF View/Open
urbanová_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
urbanová_2007_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account