Návrh na zdokonalení systému řízení zásob ve firmě OFFICIAL ELECTRONIC s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh na zdokonalení systému řízení zásob ve firmě OFFICIAL ELECTRONIC s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nutil, Karel
dc.contributor.author Bouchalová, Vendula
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:25:48Z
dc.date.available 2016-12-08T00:00:17Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3297
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení zásob ve firmě OFFICIAL ELECTRONIC s.r.o. Cílem práce je návrh na zlepšení hospodaření se zásobami v této společnosti. Teoretická část obsahuje poznatky, čerpané z odborné literatury, o zásobách, jejich členění, funkce, oceňování, řízení, optimalizace a ukazatele, které jsou nezbytné v oblasti řízení zásob. Praktická část je zaměřena na analýzu vybraných zásob zboží, výpočet vhodných ukazatelů a je provedeno zhodnocení za účelem zjištění, zda je řízení zásob efektivní. V závěrečné části jsou vypracovány doporučení, které by mohly přispět ke zlepšení stávající situace v oblasti řízení zásob. cs
dc.format 81 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5443920 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 08.12.2016
dc.subject zásoby cs
dc.subject řízení zásob cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject doba obratu cs
dc.subject rychlost obratu cs
dc.subject Reserves en
dc.subject inventory management en
dc.subject optimalization en
dc.subject time of turnover en
dc.subject stock turnover en
dc.title Návrh na zdokonalení systému řízení zásob ve firmě OFFICIAL ELECTRONIC s.r.o. cs
dc.title.alternative A proposal for system improvement an inventory management in the company OFFICIAL ELECTRONIC Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-15
dc.description.abstract-translated This thesis is engaged in problems inventory management in the firm OFFICIAL ELECTRONIC Ltd. The aim of this work is to propose the recommendation for improvement management of reserves in this company. The theoretical part includes some facts about reserves - a structure, the functions, an assessing, a management, an optimalization and the indicators which are necessary in section inventory control. The practical part is targeted the analyse the select goods, a calculation the suitable indicators and it is made an estimation in order to find out whether the inventory control is effective. In the final part there are the proposals that could contribute by improvement present situation in section inventory control. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4662
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bouchalová_2007_bp.pdfBlocked 5.191Mb PDF View/Open
bouchalová_2007_vp.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open
bouchalová_2007_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account