Studium vlivu polymerního materiálu na výsledky laserového mikroobrábění při konstantních vstupních parametrech

DSpace Repository

Language: English čeština 

Studium vlivu polymerního materiálu na výsledky laserového mikroobrábění při konstantních vstupních parametrech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkorová, Libuše
dc.contributor.author Žídek, David
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:29:10Z
dc.date.available 2010-07-15T01:29:10Z
dc.date.issued 2007-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3298
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá laserovým mikroobráběním několika typů poly-merních materiálů při konstantních vstupních parametrech laserového paprsku. V teoretické části jsou nastíněny progresivní technologie obrábění, jejich klasifikace a zá-kladní charakteristiky. Dále pak metody laserového mikroobrábění a jejich klasifikace, druhy laserů a jejich dělení, účinek laserového paprsku na materiál. Je zde také pojednáno o polymerních materiálech, jejich rozdělení, výrobě a vlastnostech. V praktické části bylo provedeno, za účelem posouzení vlivu polymerního materiá-lu na výsledky laserového mikroobrábění, laserové mikroobrábění polymerů. Poté bylo provedeno měření drsnosti a výšky profilu u všech materiálů. Výsledky byly zpracovány, porovnány a vyhodnoceny. V neposlední řadě jsou zde zmíněny možnosti 3D mikroobrá-bění na vláknovém a CO2 laseru. cs
dc.format 112 s. cs
dc.format.extent 24904529 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject laser cs
dc.subject polymerní materiál cs
dc.subject mikroobrábění cs
dc.subject progresivní technologie cs
dc.subject laser en
dc.subject polymeric material en
dc.subject micro-cutting en
dc.subject advanced technology en
dc.title Studium vlivu polymerního materiálu na výsledky laserového mikroobrábění při konstantních vstupních parametrech cs
dc.title.alternative Research of influence polymer material to laser micro-cutting results at constant input parameters en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lukovics, Imrich
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis deal with laser micro-cutting of several types polymeric materials at constant input parameters laser ray. Theoretical part is describing advanced technology of cutting, their classification and basic characteristics. Methods of laser micro-cutting and their classification, sort of laser and their dividing, effect laser ray on material. Polymeric materials are describing, their dividing, production and features. In practical parts was effected laser micro - cutting of polymers, with the view of appreciation influence of polymeric material on results laser micro - cutting. Then it was effected measurement roughness and highs profile of all materials. Results were to be proc-essed, compared and evaluated. At last but not least are mentioned possibilities 3D micro - cutting on fibrous and CO2 laser. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 5408
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
žídek_2007_dp.pdfBlocked 23.75Mb PDF View/Open
žídek_2007_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open
žídek_2007_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account