Reklama a propagace v rozhlase, Monotématické rozhlasové pásmo "Jací jsme"

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Reklama a propagace v rozhlase, Monotématické rozhlasové pásmo "Jací jsme"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janíková, Jana
dc.contributor.author Šimánková, Ivana
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:33:04Z
dc.date.available 2010-07-13T11:33:04Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/329
dc.description.abstract V teoretické částí mé diplomové práce řeším problematiku reklamy a propagace v rozhlase.Úvod jsem věnovala charakteristice a specifikám tohoto média i nutným změnám, kterými prošlo v posledních létech. Jejich důsledkem je např.změna úhlu pohledu na reklamu a vlastní propagaci. S využitím poznatků odborných publikací jsem se snažila konfrontovat teorii s praxí a zařadit do práce rozbor rozhlasové reklamy, její aktuální stav, i fakta, podložená statistickými údaji oficiálních výzkumů. Pro praktickou část jsem připravila monotématický rozhlasový večer na téma "Jací jsme", ve kterém jsem formou rozhlasové hry, fejetonu, rozhovoru se známou osobností a besedy s odborníkem chtěla upozornit na problémy v mezilidských vztazích, především v rodině, související podle mého názoru se změnou chápání partnerství a rodičovství v podmínkách naší stále ještě "nové" demokratické společnosti. cs
dc.format 86 s., 15 s.obr.příloh/ 51 s cs
dc.format.extent 1952322 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject rozhlas cs
dc.subject reklama cs
dc.subject zvuková reklama cs
dc.subject text cs
dc.subject Public Relations cs
dc.subject poslechovost cs
dc.subject radio en
dc.subject commercial en
dc.subject audio commercial en
dc.subject text en
dc.subject Public Realtions en
dc.subject rate of listening en
dc.title Reklama a propagace v rozhlase, Monotématické rozhlasové pásmo "Jací jsme" cs
dc.title.alternative Commercial and promotion on the radio, Mono-theme evening named "The way we are" en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.description.abstract-translated In the theoretical part of my thesis I deal with the issue of commercial and promotion on the radio. The introduction concerns features and particularities of this medium, and necessary changes it has experienced in the past years. For instance, a changing frame of reference to its own promotion and commercial is a result of the process. Using knowledge from technical literature I try to compare theory with practice, and in my work I included the analysis of radio commercial, its current state, and facts based on stats coming from official researches. In the practical section I present my mono-theme evening named "The Way We Are'q, consisting of four forms: a radio drama, a feuilleton, an interview with a well-known personality, and a conversation with a specialist. By means of this composition I intend to point out problems in interpersonal relations, especially in families. In my opinion, such problems are connected with the change of perceiving partnership and parenthood in conditions created by our "still new'q democratic society. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/183 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 3004
dc.date.assigned 2006-02-06
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šimánková_2006_dp.pdfBlocked 1.861Mb PDF View/Open
šimánková_2006_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
šimánková_2006_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account