Analýza spokojenosti zaměstnanců ve firmě Twist s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza spokojenosti zaměstnanců ve firmě Twist s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikuláštík, Milan
dc.contributor.author Žváčková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:32:26Z
dc.date.available 2017-05-18T23:00:21Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3307
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zaměstnanců ve firmě Twist s.r.o. v Zábřeze na Moravě. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou formulovány poznatky z literárních pramenů zaměřené na motivaci zaměstnanců, pracovní spokojenost a vliv pracovního prostředí na spokojenost zaměstnanců. V druhé části bakalářské práci jsem analyzovala spokojenost zaměstnanců pomocí do-tazníkového šetření. Na základě získaných a vyhodnocených informací z dotazníků a grafické analýzy jsem navrhla firmě doporučení, která by mohla firmě pomoci v oblasti zlepšení pracovní spokojenosti. cs
dc.format 65s., 5 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 882319 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2017
dc.subject spokojenost zaměstnanců cs
dc.subject pracovní prostředí cs
dc.subject motivace cs
dc.subject hodnocení zaměstnanců cs
dc.subject podniková kultura cs
dc.subject emloyee satisfaction en
dc.subject working environment en
dc.subject motivation en
dc.subject employee appraisal en
dc.subject business culture en
dc.title Analýza spokojenosti zaměstnanců ve firmě Twist s.r.o. cs
dc.title.alternative The analyses of employee satisfaction at Twist, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vlčková, Ilona
dc.date.accepted 2007-06-13
dc.description.abstract-translated This dissertation deals with the analysis of employee satisfaction at Twist, Zabreh na Mo-rave. The dissertation is split into two parts, theoretical and practical. The theoretical part looks the findings from literature review, focussing on the employee's motivation, work satisfaction, and the influence that the working environment plays on the employee's satis-faction. In second part of this research work, I analysed the employee's satisfaction, aided with the results from a structured questionnaire. From the information which I gained from the questionnaires and analysis by graphical means, my research will aid Twist in ensuring that their employees remain motivated and happy in the future. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6563
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
žváčková_2007_bp.pdfBlocked 861.6Kb PDF View/Open
žváčková_2007_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
žváčková_2007_op.doc 59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account