Příprava a testování mikročástic pro postupné uvolňování agrochemikálií

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava a testování mikročástic pro postupné uvolňování agrochemikálií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stloukal, Petr
dc.contributor.author Janásová, Nina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:44:13Z
dc.date.available 2015-07-24T12:44:13Z
dc.date.issued 2015-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33131
dc.description.abstract V rámci této diplomové práce byly připraveny polymerní mikro a submikro částice z biodegradabilního polymeru (PLA), do kterých byl enkapsulován selektivní herbicid me-tazachlor metodou odpaření rozpouštědla. Velikost a distribuce velikosti částic stejně tak jako účinnost enkapsulace a plnění částic herbicidem byla charakterizována, a následně byly sledovány uvolňovací profily u každé série částic. Nakonec byl testován vliv enkapsulova-ného metazachloru na inhibici klíčení cílových a necílových rostlin. Mezi cílovými rostlina-mi byl testován mák a Echinochloa crus-galli, mezi necílovými pak řepka a hořčice. Ze zís-kaných výsledků vyplývá, že zatímco u malých částic byla dosažena velikost přibližně 400 nm, u velkých se pohybovala okolo 9 ?m. Nejvyšší účinnost enkapsulace byla 91,16 % pro velké a 84 % pro malé částice obsahující na počátku procesu 30 % metazachloru k množství polymeru. Nejvyšší inhibici na cílovou rostlinu Echinochloa crus-galli vykazovaly velké částice obsahující 20 % enkapsulovaného metazachloru.
dc.format 81 s. (14 220 slov)
dc.format.extent 2444252
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mikro a submikro částice cs
dc.subject enkapsulace cs
dc.subject metoda odpaření rozpouštědla cs
dc.subject PLA cs
dc.subject selektivní her-bicid metazachlor cs
dc.subject postupné uvolňování cs
dc.subject klíčivost cs
dc.subject micro and sub-micro particles en
dc.subject encapsulation en
dc.subject solvent evaporation method en
dc.subject Polylactic acid en
dc.subject Metazachlor en
dc.subject gradual release en
dc.subject inhibition en
dc.subject germination en
dc.title Příprava a testování mikročástic pro postupné uvolňování agrochemikálií
dc.title.alternative Preparation and Testing of Microparticles for the Gradual Release of an Agrochemicals
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Koutný, Marek
dc.date.accepted 2015-06-15
dc.description.abstract-translated In the presented master thesis the biodegradable micro and sub-micro particles loaded with selective herbicide metazachlor were prepared from the Polylactic acid (PLA) by using the solvent evaporation method. The size and particle size distribution as well as the encapsula-tion efficiency and the herbicide loading of particles was characterized, subsequently the release profiles were determined for each series, and finally the effect of loaded particles with metazachlor on the inhibition of germination of target and non-target plants was test-ed. As the targeted plants the poppies and Echinochloa was tested as the non-target the canola and mustard was used. The obtained results showed that while smaller particles formulations reached about 400 nm, larger ones was about 9 microns. The highest encapsu-lation efficiency was achieved 91.16% for larger and 84% for smaller particles containing 30% of amount of metazachlor to polymer at the beginning of the particles preparation pro-cess. It was found that large particles containing 20% of encapsulated metazachlor caused the highest inhibition of germination on the target plant Echinochloa crus-galli.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 38705
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View
janásová_2015_dp.pdf 2.331Mb PDF View/Open
janásová_2015_vp.docx 72.12Kb Microsoft Word 2007 View/Open
janásová_2015_op.docx 74.99Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account