Projekt společenské odpovědnosti firem ve společnosti XYZ, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt společenské odpovědnosti firem ve společnosti XYZ, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomancová, Lucie
dc.contributor.author Kozová, Hana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:44:31Z
dc.date.available 2015-07-24T12:44:31Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33155
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá tématem společenské odpovědnosti firem. Cílem práce je navrhnout CSR aktivity, které povedou ke zlepšení společenské odpovědnosti v dané organizaci. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je zpracována dostupná literatura týkající se společenské odpovědnosti firem. Dále jsou zde popsány jednotlivé tři pilíře CSR, a to ekonomický, sociální a environmentální včetně teorie stakeholders. Praktická část se věnuje nejprve charakteristice společnosti. Následně je v práci analyzována současná úroveň CSR aktivit ve společnosti XYZ, a. s. Pak je provedena PESTLE analýza vnějšího okolí, ve kterém se podnik nachází a SWOT analýza vztahující se ke společenské odpovědnosti. V závěru práce bude pro společnost XYZ, a. s. vypracován projekt skládající se z dílčích CSR aktivit.
dc.format 100 s., 11 s. příloh (173899)
dc.format.extent 3595046
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Společenská odpovědnost firem cs
dc.subject pilíře CSR cs
dc.subject stakeholdeři cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PESTLE analýza cs
dc.subject Corporate social responsibility en
dc.subject The pillars of CSR en
dc.subject Stakeholders en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PESTLE analysis en
dc.title Projekt společenské odpovědnosti firem ve společnosti XYZ, a.s.
dc.title.alternative Project of Corporate Social Responsibility in the Company XYZ, a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Křižková, Lenka
dc.date.accepted 2015-05-27
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the topic of corporate social responsibility in companies. The aim of this thesis is to suggest CSR activities which will lead to improvement corporate social responsibility in the organization. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part is elaborated available literature related to corporate social responsibility. Further the individual three pillars of CSR are described here; it is economical, social and environmental including the theory of stakeholders. The practical part is devoted at first the characteristics of the company. Subsequently it is analysed the current level of CSR activities in the company XYZ, a. s. Then it is performed a PESTLE analysis external surroundings in which the company is located and a SWOT analysis relate to corporate social responsibility. In conclusion of thesis will be prepared the project consist of partial CSR activities for the company XYZ, a. s.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 38751
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View
kozová_2015_dp.pdf 3.428Mb PDF View/Open
kozová_2015_vp.docx 23.58Kb Microsoft Word 2007 View/Open
kozová_2015_op.pdf 2.815Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account