Zhodnocení finanční situace firmy a návrh na zlepšení současného stavu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zhodnocení finanční situace firmy a návrh na zlepšení současného stavu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jakešová, Irena
dc.contributor.author Jurča, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:34:07Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:39Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3315
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví firmy pomocí vybraných finančních ukazatelů - ukazatelů rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti. Poté je zde sestaven Altmanův bankrotní model. Bakalářská práce se skládá z teoretické a analytické části. Po provedení finanční analýzy jsou na závěr doporučeny kroky pro zlepšení finanční situace firmy. cs
dc.format 67 s. cs
dc.format.extent 566717 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 08.12.2011
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject profitability en
dc.subject activity en
dc.subject liquidity en
dc.subject debt en
dc.title Zhodnocení finanční situace firmy a návrh na zlepšení současného stavu cs
dc.title.alternative The evaluation of financial situation of the company and proposal for improving current state en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-15
dc.description.abstract-translated The objective of my thesis is the evaluation of company's financial health by chosen financial indicators - profitability ratios, activity ratios (asset utilization ratios), liquidity ratios and debt ratios. Then it has been made Altman Z-score. My thesis is divided into theoretical and analytical part. In the conclusion there are recommendations for improving of the company's financial situation. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4685
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
jurča_2007_bp.pdfBlocked 553.4Kb PDF View/Open
jurča_2007_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
jurča_2007_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account